Tìm hiểu chế độ kế toán dành riêng cho doanh nghiệp siêu nhỏ

11.01.2019 48 bientap

Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Thông tư 32 – 2018 hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng riêng cho doanh nghiệp siêu nhỏ vào ngày 28/12/2018. Bài viết này, Tuyencongnhan.vn sẽ cùng các ứng viên tìm việc kế toán tìm hiểu về cách ghi sổ kế toán, cách lập và trình bày báo cáo tài chính… với loại hình doanh nghiệp này.

Tìm hiểu chế độ kế toán dành riêng cho doanh nghiệp siêu nhỏ
Doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ đã được áp dụng chế độ kế toán riêng

► Thế nào là doanh nghiệp siêu nhỏ?

Doanh nghiệp siêu nhỏ là những đơn vị kinh doanh có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người; có tổng nguồn vốn/ doanh thu năm không quá 3 tỷ đồng; trường hợp là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ - tổng doanh thu không quá 10 tỷ đồng/ năm.

► Lựa chọn chế độ kế toán để áp dụng

Doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133 - 2016 (dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa) hoặc Thông tư 32 – 2018 của Bộ Tài chính (dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ). Việc chọn chế độ kế toán nào để áp dụng phải nhất quán trong một năm tài chính. Việc thay đổi chỉ có thể tiến hành vào thời điểm đầu năm tài chính tiếp theo.

Tìm hiểu chế độ kế toán dành riêng cho doanh nghiệp siêu nhỏ
Chế độ kế toán sử dụng phải nhất quán trong 1 năm tài chính

► Tổ chức nhân sự kế toán

Với doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ phần trăm doanh thu, có thể tự tổ chức thực hiện công tác kế toán mà không bắt buộc phải có kế toán trưởng. Hoặc doanh nghiệp cũng có thể thuê đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán thực hiện các công việc kế toán cho đơn vị mình.

► Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Hiện nay, các doanh nghiệp siêu nhỏ có thể nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hình thức tính trên phần thu nhập tính thuế hoặc theo tỷ lệ % doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ - do đó mà chế độ kế toán áp dụng cũng có sự khác biệt.

 

DN nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế

DN nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu hàng hóa, dịch vụ

Chứng từ kế toán

  - Doanh nghiệp sử dụng các loại chứng từ sau:

 + Phiếu thu - chi tiền mặt

 + Phiếu nhập – xuất kho

 + Biên bản giao nhận tài sản cố định

 + Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động.

 + Hóa đơn bán hàng, hóa đơn GTGT

 + Giấy nộp thuế vào ngân sách nhà nước

 + Giấy báo nợ của ngân hàng…

Tài khoản kế toán

  - Danh mục tài khoản kế toán:

 + Tiền

 + Tài sản cố định

 + Vốn chủ sở hữu

 + Hàng tồn kho

 + Các khoản nợ phải thu

 + Các khoản nợ phải trả

 + Xác định kết quả kinh doanh

  - Việc sử dụng danh mục tài khoản kế toán, nội dung – kết cấu, nguyên tắc kế toán, phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu… theo Phụ lục 2 ban kèm Thông tư 32 – 2018 của BTC.

  - Nếu không có nhu cầu thì doanh nghiệp không bắt buộc phải mở hệ thống tài khoản kế toán mà chỉ cần ghi đơn trên sổ kế toán để theo dõi các khoản doanh thu và thu nhập, các khoản tiền lương và khoản trích theo lương… làm căn cứ xác định nghĩa vụ nộp thuế của DN.

Sổ sách kế toán

  - Danh mục sổ sách kế toán:

 + Sổ kế toán chi tiết

 + Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

 + Sở chi tiết thanh toán với người mua – người bán

 + Sổ chi tiết thanh toán các khoản nợ phải trả

 + Sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

 + Sổ chi tiết thuế GTGT – đầu ra

 + Sổ theo dõi thuế GTGT được khấu trừ

 + Sổ kế toán tổng hợp

 + Sổ nhật ký sổ cái

 + Sổ tài sản cố định

 + Sổ chi phí sản xuất – kinh doanh

 + Sổ tiền gửi ngân hàng…

  - Danh mục sổ sách kế toán:

 + Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

 + Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

 + Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động.

 + Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Báo cáo tài chính

  - Doanh nghiệp áp dụng hệ thống báo cáo tài chính sau:

 + Báo cáo tài chính

 + Báo cáo tình hình tài chính

 + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

 + Bảng cân đối tài khoản kế toán

 + Phụ biểu báo cáo tài chính

 + Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước…

  - Định kỳ, doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính gửi cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

  - Doanh nghiệp không cần thiết phải lập báo cáo tài chính nộp cho cơ quan quản lý thuế.

  - Nhưng doanh nghiệp phải thực hiện chế độ báo cáo và nộp báo cáo theo quy định của Luật thuế.

  - Ngoài ra, căn cứ vào thông tin doanh thu bán hàng - cung cấp dịch vụ, tiền lương và các khoản nộp theo lương… doanh nghiệp có thể lập các báo cáo kế toán phục vụ cho công tác quản trị, điều hành.

 

Xem chi tiết Thông tư 32 – 2018 dành riêng cho doanh nghiệp siêu nhỏ: Tại đây

Trên đây là một số thông tin cần biết về chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Mong rằng bài viết được Tuyencongnhan.vn chia sẻ sẽ hữu ích với bạn.

Ms. Công nhân

Tìm hiểu chế độ kế toán dành riêng cho doanh nghiệp siêu nhỏ
4.7 (037 đánh giá)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Kế toán trưởng nên làm gì để quản lý nhân viên hiệu quả?

Kế toán trưởng nên làm gì để quản lý nhân viên hiệu quả?

Là người đứng đầu bộ phận – kế toán trưởng đóng vai trò quan trọng trong việc “cầm trịch”, quản lý tất cả nhân sự trực thuộc. Để đảm bảo mọi nhiệm vụ...

18.01.2019 14

5 Suy nghĩ sai lầm của lái xe về sử dụng dây an toàn

5 Suy nghĩ sai lầm của lái xe về sử dụng dây an toàn

Phần lớn tài xế Việt không có thói quen thắt dây an toàn khi điều khiển xe, nhất là khi di chuyển trên một đoạn đường ngắn. Việc làm này không chỉ vi...

17.01.2019 20

Danh sách các lớp học vẽ - luyện thi mỹ thuật vào ngành thiết kế đồ họa

Danh sách các lớp học vẽ - luyện thi mỹ thuật vào ngành thiết kế đồ họa

Hầu hết các trường Đại học đào tạo ngành thiết kế đồ họa đều tuyển sinh viên đầu vào theo các khối năng khiếu có môn vẽ mỹ thuật. Với bài viết này, Tu...

17.01.2019 26

Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất

Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất

Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là công việc mỗi tháng/ quý nhân viên kế toán phải thực hiện. Bài viết này, Tuyencongnhan.vn sẽ hướng dẫn cách l...

16.01.2019 28