Image
Image

Samsung tiếp tục đầu tư 2,5 tỷ USD vào Bắc Ninh, thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động

  • 15:45 11/01/2017
  • 4413