Có thể sử dụng đồng thời hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử? – Kiến thức kế toán cần biết

10.01.2019 170 bientap

Hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử là những hình thức thể hiện khác nhau của hóa đơn hiện nay. Hóa đơn tự in và đặt in được gọi chung là hóa đơn giấy. Vậy thì câu hỏi đặt ra là doanh nghiệp có thể sử dụng đồng thời hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử không? Nếu là ứng viên tìm việc kế toán, hãy cùng Tuyencongnhan.vn tìm hiểu câu hỏi này.

Có thể sử dụng đồng thời hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử
Có thể sử dụng đồng thời hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử không?

► Quy định về sử dụng hóa đơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

Theo quy định tại thông tư 32 – 2011 của Bộ Tài chính, trong quá trình sản xuất – kinh doanh, doanh nghiệp có thể sử dụng song song hình thức hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử, tuy nhiên không được sử dụng đồng thời cả hai hình thức hóa đơn này cho cùng một đơn hàng.

- Với 1 đơn hàng cụ thể: nếu sử dụng hóa đơn đặt in thì không sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử; và ngược lại – nếu dùng hóa đơn điện tử thì không dùng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in.

- Với các đơn hàng khác nhau: có thể sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử.

Có thể sử dụng đồng thời hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử
Với một đơn hàng cụ thể, chỉ được sử dụng 1 hình thức hóa đơn

Ví dụ trường hợp doanh nghiệp X kinh doanh điện máy muốn chuyển sang dùng hóa đơn điện tử - trong khi còn nhiều hóa đơn giấy chưa dùng hết thì vẫn có thể sử dụng đồng thời 2 hóa đơn này trong quá trình kinh doanh. Khi đó, nếu xuất bán một lô hàng ti vi – doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn giấy, hoặc khi xuất bán một lô hàng điều hòa – doanh nghiệp có sử dụng hình thức hóa đơn điện tử. Việc sử dụng song song các hình thức hóa đơn được hiểu là dùng cho các đơn hàng khác nhau chứ không chung cho 1 đơn hàng.

► Một số lưu ý kế toán cần biết

- Muốn sử dụng song song các hình thức hóa đơn khác nhau cho doanh nghiệp, nhân viên kế toán cần tiến hành các thủ tục đảm bảo quá trình đăng ký, sử dụng hóa đơn tuân thủ theo đúng quy định về hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in và hóa đơn điện tử.

- Trước khi đưa hóa đơn vào sử dụng, nhân viên kế toán cần lập thông báo phát hành hóa đơn tương ứng với từng hình thức hóa đơn gửi lên cơ quan thuế có thẩm quyền.

  • Mẫu thông báo phát hành hóa đơn đặt in, tự in

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

(Dành cho doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in, tự in)

1. Tên doanh nghiệp phát hành hóa đơn: .................................................................................

2. Mã số thuế:...............................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................................

4. Điện thoại:................................................

5. Các loại hóa đơn phát hành:

STT

Tên loại

hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm

Hợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm

Tên

MST

Số

Ngày

 

Hóa đơn

GTGT

 

AA/11T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp doanh nghiệp dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

- Tên đơn vị: ....................................................................................

- Mã số thuế:.................................................

7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:..................................................................................

Ghi chú: Doanh nghiệp tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hóa đơn để sử dụng không ghi cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm. Tại cột Hợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm, ghi theo số và ngày Quyết định in hóa đơn đặt in.

....................... ,ngày ..... tháng ....... năm       

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

  • Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

1. Tên doanh nghiệp: ......................................................................

2. Mã số thuế: ..................................

3. Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................................

4. Điện thoại: ...................................

5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT

Tên loại hoá đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo: ................................................

7. Ghi rõ “Đăng ký sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị để ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị” trong trường hợp tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị.

 

...................... , ngày ...  tháng ......  năm      

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

- Và hàng quý, nhân viên kế toán cần phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp và nộp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp – kể cả trường hợp trong quý đó, doanh nghiệp không sử dụng hóa đơn.

Tuyencongnhan.vn mong rằng với những thông tin được chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn trả lời được câu hỏi “Có thể sử dụng đồng thời hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử trong hoạt động của doanh nghiệp?”…

Ms. Công nhân

Có thể sử dụng đồng thời hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử? – Kiến thức kế toán cần biết
4.7 (287 đánh giá)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thủ tục báo cáo thang, bảng lương lần đầu – 5 Điều kế toán tiền lương cần biết

Thủ tục báo cáo thang, bảng lương lần đầu – 5 Điều kế toán tiền lương cần b...

Theo quy định – khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương – bảng lương, doanh nghiệp cần phải làm thủ tục báo cáo lên cơ quan quản lý nhà nước về...

19.06.2019 54

Nghề lái xe khách sạn: nhiều cơ hội việc làm và mức thu nhập ổn định

Nghề lái xe khách sạn: nhiều cơ hội việc làm và mức thu nhập ổn định

Hầu hết học viên học nghề lái xe đều xuất phát từ ý định tìm việc lái xe taxi, xe du lịch, xe tải hay xe container… mà ít ai biết rằng, còn một môi tr...

18.06.2019 178

9 Biểu mẫu dùng cho công việc kế toán tài sản cố định

9 Biểu mẫu dùng cho công việc kế toán tài sản cố định

Trong công tác kế toán liên quan đến tài sản cố định của mỗi doanh nghiệp sẽ cần sử dụng nhiều loại biểu mẫu khác nhau. Với bài viết này, Tuyencongnha...

17.06.2019 75

Hồ sơ xin việc Samsung gồm những gì?

Hồ sơ xin việc Samsung gồm những gì?

Bạn khát khao được làm việc tại Samsung? Bạn tìm thấy tin tuyển dụng và vui mừng chuẩn bị hồ sơ để ứng tuyển? Tuy nhiên, bạn hoang mang không biết liệ...

12.06.2019 535