Việc tìm người, tìm việc làm các công ty tuyển dụng 24h - trang 3 trang 3

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Nhân viên kế toán kho- Long An Thỏa thuận 30/06/2017 Long An Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoá Kỹ Thuật TECO
Nhân viên Thủ kho - Long An Thỏa thuận 30/06/2017 Long An Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoá Kỹ Thuật TECO
TỔ TRƯỞNG CƠ KHÍ Thỏa thuận 30/06/2017 HCMC Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Thiết Bị Y Tế Minh Tâm
CÔNG NHÂN LẮP RÁP/CHẾ TẠO Thỏa thuận 30/06/2017 HCMC Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Thiết Bị Y Tế Minh Tâm
PHỤ TRÁCH KINH DOANH Thỏa thuận 30/06/2017 HCMC Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Thiết Bị Y Tế Minh Tâm
nhân viên giao hàng bằng xe máy Thỏa thuận 17/06/2017 Hà Nội Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hoành Vũ - CN Hà Nội
tuyển gấp nhân viên giao hàng 5 - 8 triệu 30/06/2017 Hà Nội Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hoành Vũ - CN Hà Nội
TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN GIAO HÀNG BẰNG XE MÁY 5 - 8 triệu 10/07/2017 Hà Nội Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hoành Vũ - CN Hà Nội
TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN GIAO HÀNG BẰNG XE MÁY 5 - 8 triệu 10/07/2017 Hà Nội Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hoành Vũ - CN Hà Nội
TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN GIAO HÀNG BẰNG XE MÁY 5 - 8 triệu 17/07/2017 Hà Nội Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hoành Vũ - CN Hà Nội
TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ Thỏa thuận 19/07/2017 Hà Nội Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hoành Vũ - CN Hà Nội
TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN GIAO HÀNG BẰNG XE MÁY 5 - 8 triệu 19/07/2017 Hà Nội Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hoành Vũ - CN Hà Nội
NHÂN VIÊN GIAO HÀNG BẰNG XE MÁY 5 - 8 triệu 30/07/2017 Hà Nội Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hoành Vũ - CN Hà Nội
Tuyển nhân viên kho 5 - 8 triệu 31/07/2017 Hà Nội Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hoành Vũ - CN Hà Nội
Tuyển nhân viên kho, nhân viên giao hàng 5 - 8 triệu 31/07/2017 Hà Nội Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hoành Vũ - CN Hà Nội
TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN GIAO HÀNG 5 - 8 triệu 17/08/2017 Hà Nội Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hoành Vũ - CN Hà Nội
TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG BẰNG XE MÁY 5 - 8 triệu 19/08/2017 Hà Nội Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hoành Vũ - CN Hà Nội
TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN GIAO HÀNG 5 - 8 triệu 19/08/2017 Hà Nội Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hoành Vũ - CN Hà Nội
Tuyển nhân viên giao hàng 5 - 8 triệu 31/08/2017 Hà Nội Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hoành Vũ - CN Hà Nội
Tuyển 500 Công nhân sản xuất - Long An Thỏa thuận 31/05/2017 Long An Công Ty Cổ Phần Kim Tín
Công nhân gia công gò hàn, doa khuôn - Long An Thỏa thuận 31/05/2017 Long An Công Ty Cổ Phần Kim Tín
Trưởng Ca Thỏa thuận 31/05/2017 HCMC, Long An Công Ty Cổ Phần Kim Tín
Tổ Trưởng Lab Thỏa thuận 31/05/2017 HCMC, Long An Công Ty Cổ Phần Kim Tín
Nhân viên ISO Thỏa thuận 31/05/2017 HCMC, Long An Công Ty Cổ Phần Kim Tín
Nhân Viên QC sản phẩm Thỏa thuận 31/05/2017 HCMC, Long An Công Ty Cổ Phần Kim Tín
Tổ trưởng QA hệ thống Thỏa thuận 31/05/2017 Long An Công Ty Cổ Phần Kim Tín
Tổ trưởng QA, QC Thỏa thuận 31/05/2017 Long An Công Ty Cổ Phần Kim Tín
Nhân Viên giải quyết khiếu nại, CSKH Thỏa thuận 31/05/2017 Long An Công Ty Cổ Phần Kim Tín
Trưởng phòng HCNS Thỏa thuận 31/05/2017 Long An Công Ty Cổ Phần Kim Tín
Tổ trưởng tuyển dụng- đào tạo Thỏa thuận 31/05/2017 Long An Công Ty Cổ Phần Kim Tín