Việc làm tuyển công nhân ở tại Khánh Hòa - Tuyencongnhan.vn

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Tuyển Quản lý kinh doanh Thỏa thuận 31/03/2017 Khánh Hòa, Bạc Liêu Công ty 5WAY AQUA PHARMA
Nhân viên kinh doanh phát triển thị trường khách Trung Quốc Thỏa thuận 15/03/2017 Khánh Hòa Công ty Kinh doanh đà điểu - cá sấu Khatoco
Nhân viên kỹ thuật thuộc da Thỏa thuận 15/03/2017 Khánh Hòa Công ty Kinh doanh đà điểu - cá sấu Khatoco
Công nhân lao động phổ thông Thỏa thuận 31/03/2017 Khánh Hòa Công ty cổ phần dệt Tân Tiến
Kỹ sư Điện tử Thỏa thuận 31/03/2017 Khánh Hòa Công ty cổ phần dệt Tân Tiến
Nhân viên Kinh doanh Thỏa thuận 31/03/2017 Khánh Hòa Công ty cổ phần dệt Tân Tiến
Công nhân Cắt Thỏa thuận 31/03/2017 Khánh Hòa XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO
Công nhân Thêu Thỏa thuận 31/03/2017 Khánh Hòa XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO
Công nhân May Thỏa thuận 31/03/2017 Khánh Hòa XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO
Tổ phó tổ Hoàn thành Thỏa thuận 31/03/2017 Khánh Hòa XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO
Tổ trưởng tổ Hoàn thành Thỏa thuận 31/03/2017 Khánh Hòa XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO
Tổ phó tổ Cắt Thỏa thuận 31/03/2017 Khánh Hòa XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO
Tổ trưởng tổ Cắt Thỏa thuận 31/03/2017 Khánh Hòa XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO
Tổ phó chuyền May Thỏa thuận 31/03/2017 Khánh Hòa XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO
Tổ trưởng chuyền May Thỏa thuận 31/03/2017 Khánh Hòa XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO
Nhân viên Bếp Thỏa thuận 31/03/2017 Khánh Hòa XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO
Nhân viên Tiếp phẩm Thỏa thuận 31/03/2017 Khánh Hòa XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO
Quản lí Nhà ăn Thỏa thuận 31/03/2017 Khánh Hòa XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO
Nhân viên Cơ điện Thỏa thuận 31/03/2017 Khánh Hòa XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO
Quản đốc Xưởng may Thỏa thuận 31/03/2017 Khánh Hòa XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO
Nhân viên KCS Thỏa thuận 31/03/2017 Khánh Hòa XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO
Trưởng phòng Quản lí chất lượng Thỏa thuận 31/03/2017 Khánh Hòa XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO
Nhân viên Kĩ thuật Thỏa thuận 31/03/2017 Khánh Hòa XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO
Nhân viên Bốc xếp Thỏa thuận 31/03/2017 Khánh Hòa XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO
Nhân viên Kế hoạch SX, Quản lí đơn hàng Thỏa thuận 31/03/2017 Khánh Hòa XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO
Nhân viên Kinh doanh, Xuất nhập khẩu Thỏa thuận 31/03/2017 Khánh Hòa XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO
Nhân viên Lao động- Tiền lương Thỏa thuận 31/03/2017 Khánh Hòa XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO
Nhân viên IT Thỏa thuận 31/03/2017 Khánh Hòa XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO
Nhân viên Cây xanh Thỏa thuận 31/03/2017 Khánh Hòa XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO
Nhân viên Y tế Thỏa thuận 31/03/2017 Khánh Hòa XÍ NGHIỆP MAY KHATOCO