Việc làm tuyển công nhân ở tại Bình Dương - Tuyencongnhan.vn - trang 5 trang 5

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Nhân viên đọc bản vẽ Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công Ty TNHH R- Pac Việt Nam
KỸ SƯ ĐIỆN Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công ty TNHH KSP Việt Nam
KỸ SƯ DỰ ÁN Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công ty TNHH KSP Việt Nam
IT helpdesk Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công Ty TNHH R- Pac Việt Nam
Quality Control Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công Ty TNHH R- Pac Việt Nam
Sales Manager Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công Ty TNHH R- Pac Việt Nam
Trưởng ca sản xuất Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công Ty TNHH R- Pac Việt Nam
Nhân viên hành chánh Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công ty TNHH Cánh Nâu
PD (product development) Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công Ty TNHH R- Pac Việt Nam
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Thỏa thuận 30/06/2017 HCMC, Bình Dương Công Ty TNHH R- Pac Việt Nam
Lao Động Phổ Thông Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công ty TNHH Cánh Nâu
Accountant (Kế toán) Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công Ty TNHH R- Pac Việt Nam
Nhân viên vận hành máy in Thermal 5 - 8 triệu 15/06/2017 Bình Dương Công Ty TNHH R- Pac Việt Nam
Phó Quản Lý Xưởng Gỗ ( Sơn Và Hoàn Thiện) Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công ty Nội Thất Kiến Á
Tổ Trưởng Chà Nhám Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công ty Nội Thất Kiến Á
Nhân Viên Kiểm Hàng Gỗ Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công ty Nội Thất Kiến Á
Bảo Vệ Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công ty Nội Thất Kiến Á
Tuyển Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Thỏa thuận 30/06/2017 HCMC, Bình Dương Công ty Nội Thất Kiến Á
Tuyển Nhân Viên Bảo Trì Thỏa thuận 30/06/2017 HCMC, Bình Dương Công ty Nội Thất Kiến Á
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Gia Súc, Thủy Sản Thỏa thuận 30/06/2017 Toàn Quốc, HCMC, Bình Dương ... Công Ty TNHH Một Thành Viên Gold Bio VN
Nhân Viên Kế Toán Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công ty Nội Thất Kiến Á
Nhân Viên Kho Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công ty Nội Thất Kiến Á
Tuyển Tổ Trưởng Tổ Phôi Thỏa thuận 30/06/2017 HCMC, Bình Dương Công ty Nội Thất Kiến Á
Tuyển Giám Đốc Vùng Thỏa thuận 30/06/2017 Toàn Quốc, HCMC, Bình Dương ... Công Ty TNHH Một Thành Viên Gold Bio VN
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công ty Nội Thất Kiến Á
Phiên Dịch Tiếng Trung Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương, Hải Dương Công ty TNHH Haid Hải Dương
Nhân Viên Bảo Trì Thiết Bị 5 - 8 triệu 30/06/2017 Bình Dương Công ty TNHH Haid Hải Dương
Bảo Vệ Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công ty TNHH Haid Hải Dương
Nhân Viên Quản Kho Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công ty TNHH Haid Hải Dương
Kế Toán Tổng Hợp Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công ty TNHH Haid Hải Dương