Tag: Khu Công Nghiệp Việt Nam Singapore

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Nhân viên quản lý chất lượng tiếng Hoa Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công Ty TNHH CymMetrik Việt Nam
Sales Executive Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công Ty TNHH CymMetrik Việt Nam
Nhân Viên Kinh Doanh Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công Ty TNHH CymMetrik Việt Nam
Trợ lý Giám Đốc Kinh Doanh Thỏa thuận 30/06/2017 Bắc Ninh Công Ty TNHH Box Pak (Việt Nam)
Nhân viên Bảo Trì Cấp Cao 8 - 12 triệu 30/06/2017 Bắc Ninh Công Ty TNHH Box Pak (Việt Nam)
Sale - Nhân Viên Kinh Doanh 5 - 8 triệu 30/06/2017 Bắc Ninh Công Ty TNHH Box Pak (Việt Nam)
Adminitrative Assistant Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công ty TNHH Máy Công Nghiệp Tan Chong Việt Nam
Nhân Viên Thủ Kho Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công ty TNHH Máy Công Nghiệp Tan Chong Việt Nam
Nhân Viên IT Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công ty TNHH Wonderful Saigon Electrics
Nhân Viên Phân Tích Lỗi Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công ty TNHH Wonderful Saigon Electrics
Nhân viên Hành chính văn phòng 5 - 8 triệu 30/06/2017 Bình Dương Công Ty TNHH KSS Việt Nam
Kế Toán Thu/ Account Receivable Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công Ty TNHH Ngói Bê Tông SCG (Việt Nam)
Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công Ty TNHH Ngói Bê Tông SCG (Việt Nam)
Nhân Viên Vận Hành Máy Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công Ty TNHH Ngói Bê Tông SCG (Việt Nam)
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công Ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Alcamax (Việt Nam)
Nhân Viên Thu Mua 5 - 8 triệu 30/06/2017 Bình Dương Công Ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Alcamax (Việt Nam)
Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công Ty TNHH DUEL Việt Nam
Nhân Viên Thiết Kế Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công Ty TNHH DUEL Việt Nam
Kế toán tổng hợp tiếng Nhật Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công ty TNHH Sankou Giken Việt Nam
Nhân viên văn phòng biết Tiếng Nhật Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công ty TNHH Sankou Giken Việt Nam
Tuyển Nhân viên thiết kế bóc tách bản vẽ 5 - 8 triệu 30/06/2017 Bình Dương Công ty TNHH Sankou Giken Việt Nam
Tuyển Nhân viên vận hành máy cắt Laser 5 - 8 triệu 30/06/2017 Bình Dương Công ty TNHH Sankou Giken Việt Nam
Tuyển lao động chưa có nghề 5 - 8 triệu 31/12/2017 HCMC Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ XNK A&B
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế 5 - 8 triệu 31/05/2017 Bình Dương Công ty TNHH Việt Nam Mỹ Thanh
Tuyển Sale Manager Thỏa thuận 31/05/2017 Bình Dương Công ty TNHH Việt Nam Mỹ Thanh
Tuyển Nhân viên thu mua 5 - 8 triệu 31/05/2017 Bình Dương Công ty TNHH Việt Nam Mỹ Thanh
Tuyển Nhân Viên Phòng Biết Tiếng Hoa Thỏa thuận 31/05/2017 Bình Dương Công ty TNHH Việt Nam Mỹ Thanh
QC Supervisor Thỏa thuận 31/05/2017 Bình Dương Công Ty TNHH WIPRO UNZA Việt Nam
Nhân Viên Vận Hành Thỏa thuận 31/05/2017 Bình Dương Công Ty TNHH WIPRO UNZA Việt Nam
Tuyển Giám Sát Kinh Doanh Kênh Truyền Thống Thỏa thuận 30/05/2017 HCMC Công Ty TNHH WIPRO UNZA Việt Nam
Nổi bật:

Nhân viên kinh doanh

,

Công nhân sản xuất

,

Kế toán tổng hợp

,

Tuyển công nhân cơ khí

,

Công ty Hàn Quốc

,