Tag: Khu công Nghiệp Quế Võ

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Nhân viên kỹ thuật Xung Điện EDM Thỏa thuận 31/03/2017 Bắc Ninh Công Ty TNHH Sanchine Việt Nam
Trợ lý BP Công trình ,BP Kinh doanh, BP Lắp ráp, Phòng Thiết Kế Thỏa thuận 31/03/2017 Bắc Ninh Công Ty TNHH Sanchine Việt Nam
Nhân viên Học việc tại công trình Thỏa thuận 31/03/2017 Bắc Ninh Công Ty TNHH Sanchine Việt Nam
Trợ lý phòng thiết kế Thỏa thuận 31/03/2017 Bắc Ninh Công Ty TNHH Sanchine Việt Nam
Nhân viên thao tác máy CNC Thỏa thuận 31/03/2017 Bắc Ninh Công Ty TNHH Sanchine Việt Nam
Nhân viên KT sửa khuôn Thỏa thuận 31/03/2017 Bắc Ninh Công Ty TNHH Sanchine Việt Nam
Tuyển 300 công nhân may 5 - 8 triệu 01/03/2017 Bắc Ninh Elegant Team Manufacturer Limited
Tuyển 100 công nhân ngồi kiểm hàng Thỏa thuận 20/02/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Cowin Solutech VN
Chuyên Viên Bảo Hộ Lao Động Thỏa thuận 28/02/2017 Bắc Ninh Công Ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm LIWAYWAY Hà Nội
Công nhân cơ khí, sản xuất 5 - 8 triệu 31/03/2017 Bắc Ninh Công ty cổ phần đầu tư Hanpad
Nhân viên Phòng Phát triển Thỏa thuận 28/02/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Jworld Vina
Công nhân sản xuất Thỏa thuận 28/02/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Jworld Vina
Tuyển Phiên dịch tiếng Hàn Thỏa thuận 20/03/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Cowin Solutech VN
Kỹ sư phát triển sản phẩm PE Thỏa thuận 28/02/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Funing Precision Component
Nhân viên Phiên dịch tiếng Trung Thỏa thuận 28/02/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Funing Precision Component
Tuyển 1000 công nhân nữ Thỏa thuận 28/02/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Canon Việt Nam
Nhân Viên Kỹ Thuật Khuôn Thỏa thuận 25/02/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Công ty Jang Won Tech
Tuyển Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Thỏa thuận 25/02/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Công ty Jang Won Tech
Nhân Viên Phòng IT Thỏa thuận 25/02/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Công ty Jang Won Tech
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Cơ Khí 5 - 8 triệu 28/02/2017 Bắc Ninh Công Ty TNHH Hồng Phú Thông
Tuyển Phiên Dịch Viên Tiếng Trung, , Tiếng Hàn Thỏa thuận 28/02/2017 Bắc Ninh Công Ty TNHH Hồng Phú Thông
Tuyển 200 công nhân sản xuất 5 - 8 triệu 28/02/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH VDS Việt Nam (KCN Quế Võ)
Tuyển nhân viên xuất- nhập khẩu 8 - 12 triệu 10/02/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH VDS Việt Nam (KCN Quế Võ)
Tuyển Nhân viên hành chính nhân sự 5 - 8 triệu 31/01/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH VDS Việt Nam (KCN Quế Võ)
Tuyển Thợ Điện Thỏa thuận 31/03/2017 Bắc Ninh Công Ty TNHH Điện Tử công Nghệ Sanxin
Tuyển Lao Động Phổ Thông 5 - 8 triệu 31/03/2017 Bắc Ninh Công Ty TNHH Điện Tử công Nghệ Sanxin
Nhân Viên Qe Biết Tiếng Anh Thỏa thuận 31/01/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Mitac Việt Nam
Nhân Viên IT Thỏa thuận 31/01/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Mitac Việt Nam
Thợ Điện Thỏa thuận 31/01/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Mitac Việt Nam
Nhân Viên Quản Lý Chât Lượng(tiếng Anh) Thỏa thuận 31/01/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Mitac Việt Nam
Nổi bật:

Nhân viên kinh doanh

,

Công nhân sản xuất

,

Kế toán tổng hợp

,

Tuyển công nhân cơ khí

,

Tuyển công nhân lao động

,