Tag: Khu Công Nghiệp Quốc Quang Long An Nhơn Hội (Khu B

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thỏa thuận 31/01/2017 Bình Định Công Ty TNHH Sinh Hóa Minh Dương Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Nam Hóa Nghiệm Thỏa thuận 28/02/2017 Bình Định Công Ty TNHH Sinh Hóa Minh Dương Việt Nam
Nổi bật:

Nhân viên kinh doanh

,

Công nhân sản xuất

,

Kế toán tổng hợp

,

Tuyển công nhân cơ khí

,

Công ty Hàn Quốc

,