Tag: Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Nhân viên nghiệp vụ tiếng hoa Thỏa thuận 30/11/2017 Bình Dương Công Ty TNHH Fasm World Việt Nam
Nhân Viên Cơ Khí Thỏa thuận 30/08/2017 Bình Dương Công Ty TNHH TRƯỜNG VINH
Kỹ Thuật Khuôn Thỏa thuận 30/08/2017 Bình Dương Công Ty TNHH TRƯỜNG VINH
Kỹ Thuật Dập Thỏa thuận 30/08/2017 Bình Dương Công Ty TNHH TRƯỜNG VINH
Nhân Viên Văn Phòng Xưởng ( Tiếng Hoa) Thỏa thuận 30/08/2017 Bình Dương Công Ty TNHH Điện Tử Và Ngũ Kim Gem Việt Nam
Công Nhân Sản Xuất (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa) Thỏa thuận 30/08/2017 Bình Dương Công Ty TNHH Điện Tử Và Ngũ Kim Gem Việt Nam
Tuyển Cán Bộ Dự Hiện Trường (Tiếng Trung) Thỏa thuận 30/08/2017 Bình Dương Công Ty TNHH Điện Tử Và Ngũ Kim Gem Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Kế Toán (Tiếng Trung) Thỏa thuận 30/08/2017 Bình Dương Công Ty TNHH Điện Tử Và Ngũ Kim Gem Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Nhân Sự Nữ ( Tiếng Hoa) Thỏa thuận 30/08/2017 Bình Dương Công Ty TNHH Điện Tử Và Ngũ Kim Gem Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Hải Quan (Tiếng Trung) Thỏa thuận 30/08/2017 Bình Dương Công Ty TNHH Điện Tử Và Ngũ Kim Gem Việt Nam
Tuyển Nhân Viên ISO Nữ (Tiếng Trung) Thỏa thuận 30/08/2017 Bình Dương Công Ty TNHH Điện Tử Và Ngũ Kim Gem Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Điện Biết Tiếng Trung Thỏa thuận 30/08/2017 Bình Dương Công Ty TNHH Điện Tử Và Ngũ Kim Gem Việt Nam
Nhân Viên Thu Mua (Tiếng Hoa) Thỏa thuận 30/08/2017 Bình Dương Công Ty TNHH Điện Tử Và Ngũ Kim Gem Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Khuôn (Tiếng Trung) Thỏa thuận 30/08/2017 Bình Dương Công Ty TNHH Điện Tử Và Ngũ Kim Gem Việt Nam
Kỹ Thuật Chạy Đinh (Đánh Ốc Vít) Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công Ty TNHH TRƯỜNG VINH
Purchasing Staff 5 - 8 triệu 31/07/2017 Bình Dương Công Ty TNHH Thúy Mỹ Tư Việt Nam
Tuyển Nhân viên hành chính - nhân sự Thỏa thuận 30/06/2017 HCMC, Bình Dương Công ty TNHH nhà thép Trí Việt
Tuyển Công nhân cơ khí, lắp dựng Thỏa thuận 30/06/2017 HCMC Công ty TNHH nhà thép Trí Việt
Tuyển nhân viên kinh doanh Thỏa thuận 30/06/2017 HCMC Công ty TNHH nhà thép Trí Việt
Tuyển Nhân viên đấu thầu Thỏa thuận 30/06/2017 HCMC Công ty TNHH nhà thép Trí Việt
Tuyển Họa viên Thỏa thuận 30/06/2017 HCMC Công ty TNHH nhà thép Trí Việt
Tuyển Nhân viên lái xe Thỏa thuận 30/06/2017 HCMC, Bình Dương Công ty TNHH nhà thép Trí Việt
Tuyển Nhân viên thiết kế sản xuất Thỏa thuận 30/06/2017 HCMC, Bình Dương Công ty TNHH nhà thép Trí Việt
Trợ lý văn phòng (biết chút tiếng hoa) Thỏa thuận 30/09/2017 Bình Dương Công Ty TNHH Fasm World Việt Nam
Trợ Lý Kỹ Thuật Bảo Trì - Thiết Kế Thỏa thuận 30/06/2017 Bình Dương Công Ty TNHH Prosh Sài Gòn
Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Máy Cơ Khí 5 - 8 triệu 30/06/2017 Bình Dương Công Ty TNHH Prosh Sài Gòn
Trợ Lý Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì, Cắt Gọt Kim Loại, khuôn 5 - 8 triệu 30/06/2017 Bình Dương Công Ty TNHH Prosh Sài Gòn
Trợ Lý Nhân Viên QA - Kỹ Thuật Xi Mạ 5 - 8 triệu 30/06/2017 Bình Dương Công Ty TNHH Prosh Sài Gòn
Tuyển Nhân Viên Cơ Khí - Bảo Trì 5 - 8 triệu 30/06/2017 Bình Dương Công Ty TNHH Prosh Sài Gòn
Nhân Viên Bảo Trì Khuôn 5 - 8 triệu 30/06/2017 Bình Dương Công Ty TNHH Prosh Sài Gòn
Nổi bật:

Nhân viên kinh doanh

,

Công nhân sản xuất

,

Tuyển công nhân cơ khí

,

Kế toán tổng hợp

,

tuyển lao động phổ thông

,