Tag: Khu Công Nghiệp Long Mỹ

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Kế Toán Tổng Hợp Thỏa thuận 30/09/2017 Bình Định Công ty TNHH La Ngà
Thủ Quỹ Thỏa thuận 30/09/2017 Bình Định Công ty TNHH La Ngà
Nổi bật:

Nhân viên kinh doanh

,

Công nhân sản xuất

,

Tuyển công nhân cơ khí

,

Kế toán tổng hợp

,

tuyển lao động phổ thông

,