Tag: Khu Công Nghiệp Đồ Sơn

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Phiên dịch tiếng Trung Thỏa thuận 30/10/2017 Hải Phòng Công Ty TNHH Nhôm Beta Việt Nam
Nhân viên ISO Thỏa thuận 30/09/2017 Hải Phòng Công ty TNHH SINCHI Việt Nam
Nhân viên kho Thỏa thuận 30/09/2017 Hải Phòng Công ty TNHH SEETHING Việt Nam
Nhân Viên Mua Hàng Thỏa thuận 30/09/2017 Hải Phòng Công ty TNHH SEETHING Việt Nam
Nhân viên tổng đài Thỏa thuận 30/09/2017 Hải Phòng Công ty TNHH SEETHING Việt Nam
Kế Toán Trưởng Thỏa thuận 30/09/2017 Hải Phòng Công ty TNHH SEETHING Việt Nam
Quản đốc Thỏa thuận 30/09/2017 Hải Phòng Công ty TNHH SEETHING Việt Nam
Nhân viên hành chính Thỏa thuận 30/09/2017 Hải Phòng Công ty TNHH SEETHING Việt Nam
Nhân viên xuất nhập khẩu Thỏa thuận 30/09/2017 Hải Phòng Công ty TNHH SEETHING Việt Nam
Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Trung Thỏa thuận 30/09/2017 Hải Phòng Công ty TNHH SEETHING Việt Nam
Nhân viên phòng khai thác Thỏa thuận 30/09/2017 Hải Phòng Công ty TNHH SEETHING Việt Nam
Nhân viên văn phòng Thỏa thuận 30/09/2017 Hải Phòng Công ty TNHH SINCHI Việt Nam
Kỹ sư QA Thỏa thuận 30/09/2017 Hải Phòng Công ty TNHH SINCHI Việt Nam
Nhân viên phiên dịch Thỏa thuận 30/09/2017 Hải Phòng Công ty TNHH SINCHI Việt Nam
Nổi bật:

Nhân viên kinh doanh

,

Công nhân sản xuất

,

Tuyển công nhân cơ khí

,

Kế toán tổng hợp

,

tuyển lao động phổ thông

,