Tag: Khu Công Nghiệp Đình Vũ

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Tuyển Nhân Viên Nam Phòng Sản Xuất Thỏa thuận 18/04/2017 Hải Phòng Công ty TNHH Nakashima Việt Nam
Tuyển Nữ Phiên Dịch Tiếng Nhật Thỏa thuận 18/04/2017 Hải Phòng Công ty TNHH Nakashima Việt Nam
Hóa vô cơ Thỏa thuận 31/03/2017 Hải Phòng Công ty cổ phần DAP - Vinachem
Thợ cơ khí Thỏa thuận 31/03/2017 Hải Phòng Công ty cổ phần DAP - Vinachem
Thợ hàn Thỏa thuận 31/03/2017 Hải Phòng Công ty cổ phần DAP - Vinachem
Thợ tiện Thỏa thuận 31/03/2017 Hải Phòng Công ty cổ phần DAP - Vinachem
Thợ điện Thỏa thuận 31/03/2017 Hải Phòng Công ty cổ phần DAP - Vinachem
Tuyển lao động phổ thông Thỏa thuận 31/03/2017 Hải Phòng Công ty cổ phần DAP - Vinachem
Tuyển Nhân viên giao hàng Thỏa thuận 28/02/2017 Hải Phòng Công ty Cổ phần hóa chất Miền Bắc (NIC)
Tuyển Nhân viên kinh doanh Thỏa thuận 28/02/2017 Hải Phòng Công ty Cổ phần hóa chất Miền Bắc (NIC)
Tuyển lao động phổ thông Thỏa thuận 19/12/2017 Hải Phòng Chi nhánh Công ty TNHH IHI Infrastructure Asia (IIA) Nhật Bản
Tuyển Nhân viên Xuất nhập khẩu Thỏa thuận 20/01/2017 Hải Phòng Công ty TNHH In Baoshen Việt Nam
Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh Thỏa thuận 30/01/2017 Hải Phòng Công Ty TNHH Thép DongBu Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Thỏa thuận 30/01/2017 Hải Phòng Công Ty TNHH Thép DongBu Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phòng Phát Triển Công Nghệ Thỏa thuận 31/01/2017 Hải Phòng Công Ty TNHH Thép DongBu Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Vận Hành Thỏa thuận 31/12/2016 Hải Phòng Công Ty TNHH Knauf Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng/ QC Officer Thỏa thuận 31/12/2016 Hải Phòng Công Ty TNHH Knauf Việt Nam
Tuyển Thợ Trải Vải Thỏa thuận 30/11/2016 Hải Phòng Công Ty TNHH Thời Trang Việt Thường
Tuyển Thợ Cắt 5 - 8 triệu 30/11/2016 Hải Phòng Công Ty TNHH Thời Trang Việt Thường
Tuyển công nhân may Thỏa thuận 30/11/2016 Hải Phòng Công Ty TNHH Thời Trang Việt Thường
Nổi bật:

Nhân viên kinh doanh

,

Công nhân sản xuất

,

Kế toán tổng hợp

,

Tuyển công nhân cơ khí

,

Tuyển công nhân lao động

,