Tag: Khu Công Nghiệp Nomura

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Thợ phun bi/phun cát Thỏa thuận 14/01/2017 Hải Phòng Nhà máy GE Hải Phòng
Tuyển Thợ Sơn Thỏa thuận 14/01/2017 Hải Phòng Nhà máy GE Hải Phòng
Thợ hàn Thỏa thuận 14/01/2017 Hải Phòng Nhà máy GE Hải Phòng
Thợ cơ khí Thỏa thuận 14/01/2017 Hải Phòng Nhà máy GE Hải Phòng
KTV Kiểm tra điện Thỏa thuận 14/01/2017 Hải Phòng Nhà máy GE Hải Phòng
Tuyển Thợ Hàn/ Hàn Tig Thỏa thuận 14/01/2017 Hải Phòng Nhà máy GE Hải Phòng
Công nhân kho Thỏa thuận 14/01/2017 Hải Phòng Nhà máy GE Hải Phòng
Công Nhân Sản Xuất Thỏa thuận 14/01/2017 Hải Phòng Nhà máy GE Hải Phòng
KTV Kiểm tra chất lượng Thỏa thuận 14/01/2017 Hải Phòng Nhà máy GE Hải Phòng
KTV Bảo trì Thỏa thuận 14/01/2017 Hải Phòng Nhà máy GE Hải Phòng
Tuyển Thợ Sơn/Thợ Phun Bì Thỏa thuận 14/01/2017 Hải Phòng Nhà máy GE Hải Phòng
Tuyển công nhân nữ 3 - 5 triệu 31/12/2016 Hải Phòng Công ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Tuyển Officer of Sales Group Thỏa thuận 31/12/2016 Hải Phòng Công ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Tuyển Engineer of Sales Group Thỏa thuận 31/12/2016 Hải Phòng Công ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Tuyển QC Engineer Thỏa thuận 31/12/2016 Hải Phòng Công ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Tuyển Officer for "Management Support Group" Thỏa thuận 31/12/2016 Hải Phòng Công ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Tuyển QA Engineer Thỏa thuận 31/12/2016 Hải Phòng Công ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Tuyển Shift Controller Thỏa thuận 31/12/2016 Hải Phòng Công ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Tuyển Logistic Officer Thỏa thuận 31/12/2016 Hải Phòng Công ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Tuyển Warehouse Officer Thỏa thuận 31/12/2016 Hải Phòng Công ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Tuyển Kỹ Sư Điện - Phòng Bảo Trì Bảo Dưỡng Thỏa thuận 31/12/2016 Hải Phòng Công ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Tuyển Trợ Lý Kỹ Sư Thỏa thuận 31/12/2016 Hải Phòng Công ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Nổi bật:

Nhân viên kinh doanh

,

Công nhân sản xuất

,

Kế toán tổng hợp

,

Tuyển công nhân cơ khí

,

Tuyển công nhân lao động

,