Tag: Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 2

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Nhân viên bảo trì Thỏa thuận 30/06/2017 Long An Công Ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN FOOD MANUFACTURING.JSC)
Nhân viên nhân sự Thỏa thuận 30/06/2017 Long An Công Ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN FOOD MANUFACTURING.JSC)
Thủ kho nguyên liệu Thỏa thuận 30/06/2017 Long An Công Ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN FOOD MANUFACTURING.JSC)
Nhân viên vận hành máy gói cấp 1 Thỏa thuận 30/06/2017 Long An Công Ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN FOOD MANUFACTURING.JSC)
Nhân viên thống kê thành phẩm Thỏa thuận 30/06/2017 Long An Công Ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN FOOD MANUFACTURING.JSC)
Trưởng ca sản xuất Thỏa thuận 30/06/2017 Long An Công Ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN FOOD MANUFACTURING.JSC)
Tổ trưởng phòng sạch Thỏa thuận 30/06/2017 Long An Công Ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN FOOD MANUFACTURING.JSC)
Nhân viên vận hành máy phủ SOCOLA Thỏa thuận 30/06/2017 Long An Công Ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN FOOD MANUFACTURING.JSC)
Chuyên viên nhân sự Thỏa thuận 31/05/2017 Long An Công ty TNHH Công Nghệ Nano Hợp Nhất APA
Nhân viên cơ điện , bảo trì xe nâng Thỏa thuận 31/05/2017 Long An Công ty TNHH Công Nghệ Nano Hợp Nhất APA
Nhân viên đóng gói Thỏa thuận 31/05/2017 Long An Công ty TNHH Công Nghệ Nano Hợp Nhất APA
Nhân viên sản xuất Thỏa thuận 31/05/2017 Long An Công ty TNHH Công Nghệ Nano Hợp Nhất APA
Nhân viên hành chính kho Thỏa thuận 31/05/2017 Long An Công ty TNHH Công Nghệ Nano Hợp Nhất APA
Tuyển Nhân Viên Kế Hoạch 3 - 5 triệu 31/05/2017 Long An Công ty TNHH Công Nghệ Nano Hợp Nhất APA
Nhân viên kiểm soát quá trình sx - KSC Thỏa thuận 31/05/2017 Long An Công ty TNHH Công Nghệ Nano Hợp Nhất APA
Nhân viên kho nguyên liệu Thỏa thuận 31/05/2017 Long An Công ty TNHH Công Nghệ Nano Hợp Nhất APA
Nhân viên kế hoạch cung ứng Thỏa thuận 31/05/2017 Long An Công ty TNHH Công Nghệ Nano Hợp Nhất APA
Nhân viên kinh doanh xuất khẩu Thỏa thuận 30/04/2017 Long An Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thép Nguyễn Minh
Công nhân vận hành máy Thỏa thuận 30/04/2017 Long An Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thép Nguyễn Minh
Lao động phổ thông Thỏa thuận 30/04/2017 Long An Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thép Nguyễn Minh
Thủ kho Thỏa thuận 30/04/2017 Long An Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thép Nguyễn Minh
Nhân viên chứng từ xuất khẩu Thỏa thuận 30/04/2017 Long An Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thép Nguyễn Minh
Tuyển Nhân Viên KCS 5 - 8 triệu 30/04/2017 HCMC, Long An Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thép Nguyễn Minh
Tuyển Kế toán viên Thỏa thuận 30/04/2017 HCMC, Long An Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thép Nguyễn Minh
Tuyển Nhân viên bảo vệ 5 - 8 triệu 30/04/2017 HCMC, Long An Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thép Nguyễn Minh
Tuyển Thợ Tiện, Phay, Bào 5 - 8 triệu 30/04/2017 Long An Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thép Nguyễn Minh
Tuyển Công Nhân Mộc Máy-cơ khí Thỏa thuận 31/03/2017 Long An Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Sinco
Tuyển Bảo trì máy công nghiệp Thỏa thuận 31/03/2017 Long An Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Sinco
Tuyển lao động phổ thông Thỏa thuận 31/03/2017 Long An Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Sinco
Tuyển Thợ Cơ Khí, Lắp Đặt- Nguội Lắp - Gấp Thỏa thuận 31/03/2017 Long An Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Sinco
Nổi bật:

Nhân viên kinh doanh

,

Công nhân sản xuất

,

Kế toán tổng hợp

,

Tuyển công nhân cơ khí

,

Công ty Hàn Quốc

,