Tag: Khu Công Nghiệp Thuận Đạo

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Nhân viên thống kê ( ngành may mặc) Thỏa thuận 31/03/2017 Long An Công ty TNHH MTV Tungtex fashions
Nhân viên rập sơ đồ Thỏa thuận 31/03/2017 Long An Công ty TNHH MTV Tungtex fashions
Tuyển công nhân may Thỏa thuận 31/03/2017 Long An Công ty TNHH MTV Tungtex fashions
Nhân viên xuất nhập khẩu Thỏa thuận 31/03/2017 Long An Công ty TNHH MTV Tungtex fashions
Tổ trưởng chuyền may Thỏa thuận 31/03/2017 Long An Công ty TNHH MTV Tungtex fashions
Tuyển Nhân Viên Marketing Thỏa thuận 14/05/2017 Long An Công ty TNHH Huafu Việt Nam
Tuyển Bảo trì điện Thỏa thuận 14/05/2017 Long An Công ty TNHH Huafu Việt Nam
Tuyển 1000 lao động phổ thông Thỏa thuận 14/05/2017 Long An Công ty TNHH Huafu Việt Nam
Nhân viên Admin Thỏa thuận 31/03/2017 Long An Công ty TNHH Giày Ching Luh Viet Nam
Nhân viên cơ điện Thỏa thuận 31/03/2017 Long An Công ty TNHH Giày Ching Luh Viet Nam
Nhân viên KCS Thỏa thuận 31/03/2017 Long An Công ty TNHH Giày Ching Luh Viet Nam
Nhân viên IE Thỏa thuận 31/03/2017 Long An Công ty TNHH Giày Ching Luh Viet Nam
Nhân viên thiết kế khuôn Thỏa thuận 31/03/2017 Long An Công ty TNHH Giày Ching Luh Viet Nam
Nhân viên giá thành Thỏa thuận 31/03/2017 Long An Công ty TNHH Giày Ching Luh Viet Nam
Nhân viên khai thác mẫu giày Thỏa thuận 31/03/2017 Long An Công ty TNHH Giày Ching Luh Viet Nam
Trợ lý phiên dịch Thỏa thuận 31/03/2017 Long An Công ty TNHH Giày Ching Luh Viet Nam
Tuyển Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Thỏa thuận 31/03/2017 Long An Công ty TNHH MTV Tungtex fashions
Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Thỏa thuận 31/03/2017 Long An Công ty TNHH Giày Đông Việt
Quản Lý Nhân Sự Thỏa thuận 31/03/2017 Long An Công ty TNHH Giày Đông Việt
Phiên Dịch Hoa Văn Phòng Nhân Sự Thỏa thuận 31/03/2017 Long An Công ty TNHH Giày Đông Việt
Tuyển 1000 công nhân ( giày da) Thỏa thuận 31/03/2017 Long An Công ty TNHH Giày Đông Việt
Nhân viên xuất nhập khẩu Thỏa thuận 28/02/2017 Long An Công ty TNHH Huafu Việt Nam
Nhân viên phiên dịch tiếng Hoa Thỏa thuận 28/02/2017 Long An Công ty TNHH Huafu Việt Nam
Tuyển Thợ In Flexo Thỏa thuận 16/03/2017 Long An Công ty TNHH SX – TM - DV Bao Bì Lâm Hưng
Tuyển nhân viên kế hoach sản xuất Thỏa thuận 16/03/2017 Long An Công ty TNHH SX – TM - DV Bao Bì Lâm Hưng
Tuyển 100 lao động phổ thông Thỏa thuận 20/03/2017 Long An Công ty TNHH SX – TM - DV Bao Bì Lâm Hưng
Tuyển gấp 100 nam lao động phổ thông nhận việc trong ngày Thỏa thuận 31/03/2017 Long An Công ty TNHH KODA Sài Gòn
Tuyển Thợ Điện Thỏa thuận 31/12/2016 Long An Công ty TNHH SX – TM - DV Bao Bì Lâm Hưng
Tuyển Thợ Cơ Khí Thỏa thuận 31/12/2016 Long An Công ty TNHH SX – TM - DV Bao Bì Lâm Hưng
Tuyển Thợ Cắt, Bế Thùng Thỏa thuận 31/12/2016 Long An Công ty TNHH SX – TM - DV Bao Bì Lâm Hưng
Nổi bật:

Nhân viên kinh doanh

,

Công nhân sản xuất

,

Kế toán tổng hợp

,

Tuyển công nhân cơ khí

,

Tuyển công nhân lao động

,