Tag: Khu Công Nghiệp Thăng Long 2

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Tuyển 1000 công nhân nữ Thỏa thuận 31/05/2017 Hưng Yên Công ty TNHH HOYA GLASS DISK Việt Nam II
TUYỂN CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Thỏa thuận 30/05/2017 Hưng Yên TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH - NHÀ MÁY TÂN Á HƯNG YÊN
Nhân viên tiếng Nhật Thỏa thuận 31/05/2017 Hưng Yên Công ty TNHH Kyocera Việt Nam
Công Nhân Kỹ Thuật Thỏa thuận 31/05/2017 Hưng Yên Công ty TNHH Kyocera Việt Nam
Lao Động Phổ Thông Thỏa thuận 31/05/2017 Hưng Yên Công ty TNHH Kyocera Việt Nam
Tuyển 200 công nhân sản xuất Thỏa thuận 30/06/2017 Hưng Yên Công ty TNHH Vietinak
Nhân viên mua hàng Thỏa thuận 30/06/2017 Hưng Yên Công ty TNHH Hamaden Việt Nam
Phiên dịch tiếng Nhật Thỏa thuận 30/06/2017 Hưng Yên Công ty TNHH Hamaden Việt Nam
Nhân viên phòng Đảm bảo chất lượng Thỏa thuận 30/06/2017 Hưng Yên Công ty TNHH Hamaden Việt Nam
Tuyển 200 công nhân Thỏa thuận 30/06/2017 Hưng Yên Công ty TNHH Hamaden Việt Nam
Tuyển 30 công nhân Thỏa thuận 31/05/2017 Hưng Yên Công ty TNHH Shinei Corona Việt Nam
Nhân viên lao động tiền lương Thỏa thuận 31/05/2017 Hưng Yên Công ty Mektec
Nhân viên kế toán tổng hợp Thỏa thuận 31/05/2017 Hưng Yên Công ty Mektec
Công nhân QC Thỏa thuận 31/05/2017 Hưng Yên Công ty Mektec
Tuyển 400 Công nhân sản xuất Thỏa thuận 31/05/2017 Hưng Yên Công ty Mektec
Nhân viên IT Thỏa thuận 31/05/2017 Hưng Yên Công ty Mektec
Phiên dịch tiếng Nhật Thỏa thuận 31/05/2017 Hưng Yên Công ty Mektec
Nhân viên Kỹ thuật Sản xuất (Production Engineering Staff) Thỏa thuận 31/05/2017 Hưng Yên Panasonic Appliances Vietnam Co., Ltd. (PAPVN)
Nhân viên Quản lý Chất lượng Công đoạn (PQC Staff) Thỏa thuận 31/05/2017 Hưng Yên Panasonic Appliances Vietnam Co., Ltd. (PAPVN)
Tổ trưởng Sản xuất Thỏa thuận 31/05/2017 Hưng Yên Panasonic Appliances Vietnam Co., Ltd. (PAPVN)
Tuyển 50 công nhân tại Hưng Yên Thỏa thuận 31/05/2017 Hưng Yên Panasonic Appliances Vietnam Co., Ltd. (PAPVN)
Nhân viên phòng Kỹ Thuật Thỏa thuận 30/04/2017 Hưng Yên Công ty TNHH Hamaden Việt Nam
Nhân viên phòng quản lý sản xuất Thỏa thuận 30/04/2017 Hưng Yên Công ty TNHH Hamaden Việt Nam
Tuyển Nhân Viên IT Thỏa thuận 31/03/2017 Hưng Yên Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Nổi bật:

Nhân viên kinh doanh

,

Công nhân sản xuất

,

Kế toán tổng hợp

,

Tuyển công nhân cơ khí

,

Công ty Hàn Quốc

,