Tag: Khu Công Nghiệp Suối Dầu

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Tuyển Nhân viên thống kê Thỏa thuận 31/01/2017 Khánh Hòa HẢI VƯƠNG GROUP
Tuyển Chuyên viên đào tạo Thỏa thuận 31/01/2017 Khánh Hòa HẢI VƯƠNG GROUP
Tuyển Nhân viên BP Thiết kế Thỏa thuận 31/01/2017 Khánh Hòa HẢI VƯƠNG GROUP
Tuyển Kỹ sư Nuôi trồng Thỏa thuận 31/01/2017 Khánh Hòa HẢI VƯƠNG GROUP
Tuyển Nhân viên KCS/QC Thỏa thuận 31/01/2017 Khánh Hòa HẢI VƯƠNG GROUP
Tuyển Nhân Viên Haccp Thỏa thuận 31/01/2017 Khánh Hòa HẢI VƯƠNG GROUP
Tuyển nhân viên Cơ điện Thỏa thuận 31/01/2017 Khánh Hòa HẢI VƯƠNG GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh Thỏa thuận 31/01/2017 Khánh Hòa HẢI VƯƠNG GROUP
Tuyển Nhân viên R&D Thỏa thuận 31/01/2017 Khánh Hòa HẢI VƯƠNG GROUP
Tuyển Kiểm toán viên nội bộ Thỏa thuận 31/01/2017 Khánh Hòa HẢI VƯƠNG GROUP
Tuyển Điều hành xưởng Thỏa thuận 31/01/2017 Khánh Hòa HẢI VƯƠNG GROUP
Tuyển Kế toán trưởng Thỏa thuận 31/01/2017 Khánh Hòa HẢI VƯƠNG GROUP
Tuyển Trợ lý Giám đốc chất lượng Thỏa thuận 31/01/2017 Khánh Hòa HẢI VƯƠNG GROUP
Tuyển trưởng phòng hành chính nhân sự Thỏa thuận 31/01/2017 Khánh Hòa HẢI VƯƠNG GROUP
Công nhân chế biến thủy sản Thỏa thuận 31/01/2017 Khánh Hòa HẢI VƯƠNG GROUP
Công nhân làm đồ hộp Thỏa thuận 31/01/2017 Khánh Hòa HẢI VƯƠNG GROUP
Nổi bật:

Nhân viên kinh doanh

,

Công nhân sản xuất

,

Kế toán tổng hợp

,

Tuyển công nhân cơ khí

,

Công ty Hàn Quốc

,