Tag: Khu Công Nghiệp Phú Bài

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Kỹ Sư Thiết Kế Sản Phẩm Thỏa thuận 28/02/2017 Huế Công ty TNHH Baosteel Can Making (Việt Nam)
Kỹ Sư Điện Thỏa thuận 28/02/2017 Huế Công ty TNHH Baosteel Can Making (Việt Nam)
Kỹ Sư Cơ Khí Thỏa thuận 28/02/2017 Huế, Bình Dương Công ty TNHH Baosteel Can Making (Việt Nam)
Tuyển Trưởng Kho Ca 2 Thỏa thuận 15/02/2017 Huế Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam (Carlsberg Việt Nam)
Nổi bật:

Nhân viên kinh doanh

,

Công nhân sản xuất

,

Kế toán tổng hợp

,

Tuyển công nhân cơ khí

,

Công ty Hàn Quốc

,