Tag: Khu Công Nghiệp Nam Sách

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Tuyển 500 công nhân may/ kiểm hàng Thỏa thuận 31/12/2016 Hải Dương Công Ty TNHH May Tinh Lợi
Nổi bật:

Nhân viên kinh doanh

,

Công nhân sản xuất

,

Kế toán tổng hợp

,

Tuyển công nhân cơ khí

,

Tuyển công nhân lao động

,