Tag: Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A2

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Nhân Viên IE Thỏa thuận 31/10/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Công Ty TNHH E-TOP Việt Nam
Phiên Dịch Tiếng Trung Thỏa thuận 30/10/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Công Ty TNHH E-TOP Việt Nam
Nhân Viên An Toàn Vệ Sinh Lao Động(HSE) Thỏa thuận 15/11/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Công Ty TNHH E-TOP Việt Nam
Phiên Dịch Tiếng Hoa Thỏa thuận 31/10/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Công Ty TNHH Cửu Tinh Việt Nam
Phiên Dịch Tiếng Hoa Thỏa thuận 30/10/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Công Ty TNHH Dệt May FORMOSA (VN)
Trưởng Bộ Phận Sinh Quản Thỏa thuận 30/10/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Công Ty TNHH Dệt May FORMOSA (VN)
Nhân viên Kỹ Thuật Thỏa thuận 30/10/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Công Ty TNHH Dệt May FORMOSA (VN)
Quản Lý QC Ngành May Thỏa thuận 30/10/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Công Ty TNHH Dệt May FORMOSA (VN)
Chủ Quản May Mẫu Thỏa thuận 30/11/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Công Ty TNHH Dệt May FORMOSA (VN)
Chủ Nhiêm Bảo Trì Máy May Thỏa thuận 30/10/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Công Ty TNHH Dệt May FORMOSA (VN)
Quản Lý Kho Thỏa thuận 30/10/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Công Ty TNHH Dệt May FORMOSA (VN)
Chủ Nhiệm Chuyền May Thỏa thuận 30/10/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Công Ty TNHH Dệt May FORMOSA (VN)
Xưởng Trưởng Thỏa thuận 30/10/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Công Ty TNHH Dệt May FORMOSA (VN)
Kỹ sư cơ khí Thỏa thuận 26/11/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Chieng Shyong Machinery Vietnam Co.,Ltd
Thợ lắp Thỏa thuận 29/11/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Chieng Shyong Machinery Vietnam Co.,Ltd
Thợ hàn C, tig Thỏa thuận 29/11/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Chieng Shyong Machinery Vietnam Co.,Ltd
Nhân viên bảo trì Thỏa thuận 29/11/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Chieng Shyong Machinery Vietnam Co.,Ltd
Nhân viên kế toán Thỏa thuận 30/09/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Chieng Shyong Machinery Vietnam Co.,Ltd
Nổi bật:

Nhân viên kinh doanh

,

Công nhân sản xuất

,

Tuyển công nhân cơ khí

,

Kế toán tổng hợp

,

tuyển lao động phổ thông

,