Tag: Khu Công Nghiệp Quốc Quang Long An Minh Hưng - Hàn

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Rập, Sơ Đồ Thỏa thuận 31/12/2016 Bình Phước Công ty TNHH C & K Vina
Tuyển Kế Toán Sản Xuất Thỏa thuận 31/12/2016 Bình Phước Công ty TNHH C & K Vina
Tuyển Nhân Viên May Mẫu _ Giày Da Thỏa thuận 31/12/2016 Bình Phước Công ty TNHH C & K Vina
Tuyển Quản Đốc Sản Xuất Thỏa thuận 31/12/2016 Bình Phước Công ty TNHH C & K Vina
Tuyển Thu Mua Và Cấp Phát Thỏa thuận 31/12/2016 Bình Phước Công ty TNHH C & K Vina
Tuyển Theo Dõi Đơn Hàng Giày Thỏa thuận 31/12/2016 Bình Phước Công ty TNHH C & K Vina
Nổi bật:

Nhân viên kinh doanh

,

Công nhân sản xuất

,

Kế toán tổng hợp

,

Tuyển công nhân cơ khí

,

Tuyển công nhân lao động

,