Tag: Khu công nghiệp Long Hậu

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Tuyển Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Thỏa thuận 13/02/2017 Long An Avery Dennison RIS Vietnam
Tuyển Nhân Viên Vận Hành Máy In 5 - 8 triệu 28/02/2017 Long An Avery Dennison RIS Vietnam
Tuyển 500 Lao động phổ thông Thỏa thuận 28/02/2017 Long An Avery Dennison RIS Vietnam
Nhân Viên Thu Mua Thỏa thuận 31/01/2017 Long An Công Ty TNHH Liên Doanh Topcake
Kế Toán Bán Hàng Thỏa thuận 28/02/2017 Long An Công Ty TNHH Liên Doanh Topcake
Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Thỏa thuận 28/02/2017 Long An Công Ty TNHH Liên Doanh Topcake
Nhân Viên Lái Xe Tải Thỏa thuận 23/02/2017 Long An Công Ty TNHH Liên Doanh Topcake
Nhân Viên QC Thỏa thuận 31/01/2017 Long An Công Ty TNHH Liên Doanh Topcake
Nhân Viên Xử Lý Nước Thải Thỏa thuận 23/02/2017 Long An Công Ty TNHH Liên Doanh Topcake
Nhân Viên Lái Xe Nâng Thỏa thuận 23/02/2017 Long An Công Ty TNHH Liên Doanh Topcake
Giám Đốc Dự Án Thỏa thuận 31/01/2017 Long An Công ty TNHH Lạc Long
Giám Đốc Kỹ Thuật Thỏa thuận 31/01/2017 Long An Công ty TNHH Lạc Long
Tuyển Kỹ Thuật Viên QC Thỏa thuận 31/01/2017 Long An Công ty TNHH Lạc Long
Trưởng Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất Thỏa thuận 31/01/2017 Long An Công ty TNHH Lạc Long
Trưởng Phòng Kho Vận Thỏa thuận 31/01/2017 Long An Công ty TNHH Lạc Long
Quản Đốc Sản Xuất Thỏa thuận 31/01/2017 Long An Công ty TNHH Lạc Long
Kỹ Sư Hóa Chất Thỏa thuận 31/01/2017 Long An Công ty TNHH Lạc Long
Xuất Nhập Khẩu Thỏa thuận 31/01/2017 Long An Công ty TNHH Hanacobi Vina
Admin - Thư Ký Công Trình Nội Thất Thỏa thuận 31/01/2017 Long An Công ty TNHH Hanacobi Vina
Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế Thỏa thuận 31/01/2017 Long An Công ty TNHH Hanacobi Vina
Internet/ Home Shopping Sales Thỏa thuận 31/01/2017 HCMC, Long An Công ty TNHH Hanacobi Vina
Thông Dịch Viên Tiếng Hàn Thỏa thuận 31/01/2017 HCMC, Long An Công ty TNHH Hanacobi Vina
Nhân Sự Tổng Vụ Thỏa thuận 31/01/2017 Long An Công ty TNHH Hanacobi Vina
Nhân Viên Lập Trình IT Thỏa thuận 31/01/2017 Long An Công ty TNHH Hanacobi Vina
Outsourcing Thỏa thuận 31/01/2017 Long An Công ty TNHH Hanacobi Vina
Tuyển Nhân viên thống kê sản xuất Thỏa thuận 31/01/2017 Long An Công Ty TNHH Samduk Việt Nam
Tuyển nhân viên phiên dịch tiếng Hàn Thỏa thuận 31/01/2017 Long An Công Ty TNHH Samduk Việt Nam
Tuyển Kế toán kho Thỏa thuận 31/01/2017 Long An Công Ty TNHH Samduk Việt Nam
Tuyển Kỹ Sư Sản Xuất Thỏa thuận 06/02/2017 Đồng Nai Công Ty TNHH Terumo BCT Việt Nam
Tuyển GA Staff Thỏa thuận 12/02/2017 Đồng Nai Công Ty TNHH Terumo BCT Việt Nam
Nổi bật:

Nhân viên kinh doanh

,

Công nhân sản xuất

,

Kế toán tổng hợp

,

Tuyển công nhân cơ khí

,

Tuyển công nhân lao động

,