Tag: Khu Công Nghiệp Lai Cách

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Công nhân sản xuất Thỏa thuận 31/05/2017 Hải Dương Công ty TNHH Ildong Vina
Thợ tiện Thỏa thuận 31/05/2017 Hải Dương Công ty TNHH Ildong Vina
Thợ hàn Thỏa thuận 31/05/2017 Hải Dương Công ty TNHH Ildong Vina
Phiên dịch phòng kế toán Thỏa thuận 01/06/2017 Hải Dương Công ty TNHH Tongwei Hải Dương
Phiên dịch tiếng Trung Thỏa thuận 30/06/2017 Hải Dương Công ty TNHH Tongwei Hải Dương
Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Trung Thỏa thuận 27/06/2017 Hải Dương Công ty TNHH Tongwei Hải Dương
Chuyên viên kỹ thuật trại miền bắc Thỏa thuận 28/02/2017 Hải Dương Công ty TNHH Tongwei Hải Dương
Tuyển phiên dịch kiêm trợ lý giám đốc Thỏa thuận 28/02/2017 Hải Dương Công ty TNHH Tongwei Hải Dương
Tuyển nhân viên bán hàng Thỏa thuận 28/02/2017 Toàn Quốc Công ty TNHH Tongwei Hải Dương
Nổi bật:

Nhân viên kinh doanh

,

Công nhân sản xuất

,

Kế toán tổng hợp

,

Tuyển công nhân cơ khí

,

Công ty Hàn Quốc

,