Tag: Khu Công Nghiệp Hòa Xá

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Công nhân vận hành máy in lô lưới trục xoay Thỏa thuận 27/06/2017 Nam Định CÔNG TY TNHH DỆT MAY HOÀNG DŨNG
Công nhân vận hành máy dệt thổi khí 5 - 8 triệu 21/06/2017 Nam Định CÔNG TY TNHH DỆT MAY HOÀNG DŨNG
Ɲhân viên thiết kế chế bản in Thỏa thuận 27/06/2017 Nam Định CÔNG TY TNHH DỆT MAY HOÀNG DŨNG
Nhân viên kiểm vải 5 - 8 triệu 20/06/2017 Nam Định CÔNG TY TNHH DỆT MAY HOÀNG DŨNG
Nhân Viên Kỹ Thuật Hóa Nhuộm Thỏa thuận 27/06/2017 Nam Định CÔNG TY TNHH DỆT MAY HOÀNG DŨNG
Tuyển lao động phổ thông Thỏa thuận 20/06/2017 Nam Định CÔNG TY TNHH DỆT MAY HOÀNG DŨNG
Ϲông nhân vận hành máy Thỏa thuận 28/06/2017 Nam Định CÔNG TY TNHH DỆT MAY HOÀNG DŨNG
Kỹ thuật pha chế màu in 5 - 8 triệu 27/06/2017 Nam Định CÔNG TY TNHH DỆT MAY HOÀNG DŨNG
Trưởng ca xưởng nhuộm vải 8 - 12 triệu 27/06/2017 Nam Định CÔNG TY TNHH DỆT MAY HOÀNG DŨNG
(TUYỂN GẤP) Quản Đốc Xưởng Sản Xuất (GẤP) Thỏa thuận 29/06/2017 Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình CÔNG TY TNHH DỆT MAY HOÀNG DŨNG
Tuyển công nhân vận hành máy se sợi/máy đậu Thỏa thuận 29/06/2017 Nam Định CÔNG TY TNHH DỆT MAY HOÀNG DŨNG
Tuyển chuyên viên tuyển dụng - Đào tạo Thỏa thuận 30/06/2017 Nam Định CÔNG TY TNHH DỆT MAY HOÀNG DŨNG
Tuyển chuyên viên E-MARKETING Thỏa thuận 30/06/2017 Nam Định CÔNG TY TNHH DỆT MAY HOÀNG DŨNG
Tuyển chuyên viên tuyển dụng-đào tạo kiêm marketing Thỏa thuận 30/06/2017 Nam Định CÔNG TY TNHH DỆT MAY HOÀNG DŨNG
CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY SE SỢI, MÁY ĐẬU CHUYÊN CA ĐÊM Thỏa thuận 19/06/2017 Nam Định CÔNG TY TNHH DỆT MAY HOÀNG DŨNG
TUYỂN GẤP KỸ THUẬT ĐIỆN Thỏa thuận 28/06/2017 Nam Định CÔNG TY TNHH DỆT MAY HOÀNG DŨNG
Kỹ Thuật Kiểm Soát Chất Lượng Nhuộm Thỏa thuận 30/06/2017 Nam Định CÔNG TY TNHH DỆT MAY HOÀNG DŨNG
Công Nhân Kỹ Thuật Cơ Khí Thỏa thuận 14/06/2017 Nam Định Công Ty CP Sản xuất và Xây dựng Thép Việt
Phụ Máy - Dây chuyền Ống Thép 5 - 8 triệu 30/05/2017 Nam Định Công Ty CP Sản xuất và Xây dựng Thép Việt
Nhân viên phát triển mẫu Thỏa thuận 30/05/2017 Nam Định Công ty cổ phần TCE VINA DENIM
Nhân viên hỗ trợ quản lý sợi Thỏa thuận 30/05/2017 Nam Định Công ty cổ phần TCE VINA DENIM
Công nhân đứng máy Thỏa thuận 30/05/2017 Nam Định Công ty cổ phần TCE VINA DENIM
Công nhân cơ khí Thỏa thuận 30/05/2017 Nam Định Công ty cổ phần TCE VINA DENIM
Công nhân may mẫu Thỏa thuận 30/05/2017 Nam Định Công ty cổ phần TCE VINA DENIM
Nhân viên phiên dịch Tiếng Hàn Thỏa thuận 30/05/2017 Nam Định Công ty cổ phần TCE VINA DENIM
Nhân viên Kế toán Thuế Thỏa thuận 30/05/2017 Nam Định Công ty cổ phần TCE VINA DENIM
Công nhân lái xe nâng Thỏa thuận 30/05/2017 Nam Định Công ty cổ phần TCE VINA DENIM
Nhân viên quản quản lý kho phế Thỏa thuận 30/05/2017 Nam Định Công ty cổ phần TCE VINA DENIM
Trưởng phòng Quản lý chất lượng Thỏa thuận 30/05/2017 Nam Định Công ty cổ phần TCE VINA DENIM
Tuyển nhân viên kiểm hàng Thỏa thuận 02/03/2017 Nam Định Công ty cổ phần TCE VINA DENIM
Nổi bật:

Nhân viên kinh doanh

,

Công nhân sản xuất

,

Kế toán tổng hợp

,

Tuyển công nhân cơ khí

,

Công ty Hàn Quốc

,