Tag: Khu Công Nghiệp Hòa Khánh Mở rộng

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Tuyển bảo vệ Thỏa thuận 31/01/2017 Đà Nẵng Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng
Tuyển công nhân sản xuất Thỏa thuận 31/01/2017 Đà Nẵng Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng
Tuyển công nhân cơ khí Thỏa thuận 31/01/2017 Đà Nẵng Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng
Tuyển Nhân Viên Mua Vật Tư Thỏa thuận 31/12/2016 Đà Nẵng Công ty TNHH Lafien Vina
Tuyển lao động phổ thông Thỏa thuận 31/12/2016 Đà Nẵng Công ty TNHH Lafien Vina
Tuyển Nhân Viên Kho Thỏa thuận 31/12/2016 Đà Nẵng Công ty TNHH Lafien Vina
Tuyển Nhân Viên Đơn Hàng Thỏa thuận 31/12/2016 Đà Nẵng Công ty TNHH MTV Kad Industrial S.A Việt Nam
Tuyển kỹ sư điện Thỏa thuận 30/11/2016 Đà Nẵng Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng
Tuyển kỹ sư cơ khí Thỏa thuận 30/11/2016 Đà Nẵng Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng
Nổi bật:

Nhân viên kinh doanh

,

Công nhân sản xuất

,

Kế toán tổng hợp

,

Tuyển công nhân cơ khí

,

Tuyển công nhân lao động

,