Tag: Khu Công Nghiệp Đại An

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Nhân Viên Chất Lượng Thỏa thuận 30/09/2017 Hải Dương Công Ty TNHH Fashion Pin Up Vina (FPVN)
Kỹ Sư Máy In Sản Phẩm Thỏa thuận 30/09/2017 Hải Dương Công Ty TNHH Fashion Pin Up Vina (FPVN)
Kỹ Sư Máy Cắt Nylon Thỏa thuận 30/09/2017 Hải Dương Công Ty TNHH Fashion Pin Up Vina (FPVN)
Kỹ sư SMT Thỏa thuận 30/09/2017 Hải Dương Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam
Nhân viên kế toán Thỏa thuận 30/09/2017 Hải Dương Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam
Tuyển 100 Công nhân Thỏa thuận 30/09/2017 Hải Dương Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam
Nhân Viên Phòng QA Thỏa thuận 30/09/2017 Hải Dương Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam
Tuyển 100 công nhân sản xuất Thỏa thuận 11/10/2017 Hải Dương Công ty TNHH During Việt Nam
Nhân viên hành chính nhân sự Thỏa thuận 30/09/2017 Hải Dương Công ty TNHH Namyang Delta
Tạp Vụ Nhà Bếp Thỏa thuận 30/09/2017 Hải Dương Công ty TNHH Sợi Vĩ Sơn
Nhân Viên Bảo Vệ Thỏa thuận 30/09/2017 Hải Dương Công ty TNHH Sợi Vĩ Sơn
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Thỏa thuận 30/09/2017 Hải Dương Công ty TNHH Ilshin Electronics Vina
Nhân Viên It Thỏa thuận 30/09/2017 Hải Dương Công ty TNHH Ilshin Electronics Vina
Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (qc) Thỏa thuận 30/09/2017 Hải Dương Công ty TNHH Ilshin Electronics Vina
Nhân Viên Kỹ Thuật Khuôn Thỏa thuận 09/08/2017 Hải Dương Công ty TNHH Hulane Electronic( Việt Nam)
Tuyển 1000 công nhân nữ sản xuất dây cáp ô tô 8 - 12 triệu 30/09/2017 Hải Dương Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam (SDVN)
Kế Toán Trưởng Thỏa thuận 15/08/2017 Hải Dương Công Ty TNHH Thiên Sư Việt Nam
Kỹ Sư Xây Dựng Thỏa thuận 15/08/2017 Hải Dương Công Ty Cổ Phần Đại An
Kỹ Sư Môi Trường Thỏa thuận 15/08/2017 Hải Dương Công Ty Cổ Phần Đại An
Nhân Viên Phòng Đầu Tư và Kinh Doanh Thỏa thuận 15/08/2017 Hải Dương Công Ty Cổ Phần Đại An
Nhân Viên Phòng Tổ Chức - Hành Chính Thỏa thuận 15/08/2017 Hải Dương Công Ty Cổ Phần Đại An
Nhân Viên Kế Toán (Nữ) Thỏa thuận 10/08/2017 Hải Dương Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam (SDVN)
Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất Thỏa thuận 10/08/2017 Hải Dương Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam
Tuyển 500 công nhân may Thỏa thuận 30/06/2017 Hải Dương Công ty TNHH Namyang Delta
Tuyển 100 Lao Động Phổ Thông 5 - 8 triệu 31/07/2017 Hải Dương Công ty TNHH Ilshin Electronics Vina
Nổi bật:

Nhân viên kinh doanh

,

Công nhân sản xuất

,

Tuyển công nhân cơ khí

,

Kế toán tổng hợp

,

tuyển lao động phổ thông

,