Tag: Khu Công Nghiệp Bình Hòa

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Nhân viên Bảo trì điện Thỏa thuận 30/09/2017 An Giang Công ty TNHH AN GIANG SAMHO
Nhân viên phòng kinh doanh Thỏa thuận 30/09/2017 An Giang Công ty TNHH AN GIANG SAMHO
Nhân viên phòng Lean Thỏa thuận 30/09/2017 An Giang Công ty TNHH AN GIANG SAMHO
Thông dịch tiếng Hàn Thỏa thuận 30/09/2017 An Giang Công ty TNHH AN GIANG SAMHO
Nhân viên Kế hoạch xưởng cắt Thỏa thuận 30/09/2017 An Giang Công ty TNHH AN GIANG SAMHO
Nhân viên Kế hoạch sản xuất Thỏa thuận 30/09/2017 An Giang Công ty TNHH AN GIANG SAMHO
Nhân viên An toàn sức khỏe Thỏa thuận 30/09/2017 An Giang Công ty TNHH AN GIANG SAMHO
Nhân viên Phòng thí nghiệm Thỏa thuận 30/09/2017 An Giang Công ty TNHH AN GIANG SAMHO
Nhân viên IT Thỏa thuận 30/09/2017 An Giang Công ty TNHH AN GIANG SAMHO
Nhân viên Hành chánh tổng vụ Thỏa thuận 30/09/2017 An Giang Công ty TNHH AN GIANG SAMHO
Nhân viên Quan hệ lao động Thỏa thuận 30/09/2017 An Giang Công ty TNHH AN GIANG SAMHO
Nhân viên Nhân sự Thỏa thuận 30/09/2017 An Giang Công ty TNHH AN GIANG SAMHO
Nhân viên Kế toán Thỏa thuận 30/09/2017 An Giang Công ty TNHH AN GIANG SAMHO
Nhân viên Nhân sự (Lưu loát tiếng anh) Thỏa thuận 30/09/2017 An Giang Công ty ORIENTAL GARMENT An Giang
Tổ Trưởng Kho phụ liệu (Lưu loát tiếng anh) Thỏa thuận 30/09/2017 An Giang Công ty ORIENTAL GARMENT An Giang
Nhân Viên An Toàn Lao Động Thỏa thuận 30/09/2017 An Giang Công Ty TNHH NV Apparel
Trưởng Phòng An Toàn Môi Trường Thỏa thuận 30/09/2017 An Giang Công Ty TNHH NV Apparel
Accountant Thỏa thuận 30/09/2017 An Giang Công Ty TNHH NV Apparel
Inventory officer Thỏa thuận 30/09/2017 An Giang Công Ty TNHH NV Apparel
Nhân Viên Phòng Kế Hoạch (Planning Officer) - Biết Tiếng Thái Thỏa thuận 30/09/2017 An Giang Công Ty TNHH NV Apparel
Nhân Viên Phòng Sản Xuất (Production Officer) - Biết Tiếng Thái Thỏa thuận 30/09/2017 An Giang Công Ty TNHH NV Apparel
Nhân Viên Phòng Chất Lượng (QA Officer) - Biết Tiếng Thái Thỏa thuận 30/09/2017 An Giang Công Ty TNHH NV Apparel
Giám Đốc Bảo Trì Thỏa thuận 30/09/2017 An Giang Công Ty TNHH NV Apparel
Trợ Lý Giám Đốc IE Thỏa thuận 30/09/2017 An Giang Công Ty TNHH NV Apparel
Trưởng phòng IE Thỏa thuận 30/09/2017 An Giang Công Ty TNHH NV Apparel
Trợ Lý Giám Đốc Sản Suất Thỏa thuận 30/09/2017 An Giang Công Ty TNHH NV Apparel
Trợ Lý Giám Đốc Phòng Kế Hoạch Thỏa thuận 30/09/2017 An Giang Công Ty TNHH NV Apparel
Tuyển Công Nhân May Thỏa thuận 30/06/2017 An Giang Công ty ORIENTAL GARMENT An Giang
Nổi bật:

Nhân viên kinh doanh

,

Công nhân sản xuất

,

Tuyển công nhân cơ khí

,

Kế toán tổng hợp

,

tuyển lao động phổ thông

,