cover CV: Nguyen Dinh Toan

Nguyen Dinh Toan

Hồ sơ 5 sao vàng

Kế toán trưởng

Giới tính : Nam
Địa chỉ: Hòa Long, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày sinh : 1984

Thông tin liên hệ

Hồ sơ ứng viên bao gồm 1 cv đính kèm

Thống kê kết quả liên hệ của các nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 0 Chưa có
Liên hệ không thành công 0 Chưa có

Kinh nghiệm làm việc

Từ 10 đến 20 năm

Số tuổi hiện tại

36

Trình độ học vấn

Xem chi tiết

Mức lương mong muốn

Thỏa thuận

Nơi muốn làm việc

Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngoại ngữ

Tiếng Anh (Trung bình)

Quy mô công ty lớn nhất từng làm

500 - 999

Lượt xem hồ sơ

29

Công việc mong muốn

Kế toán

Trình độ học vấn / chuyên môn Mô tả về quá trình học vấn/chuyên môn của bạn education

Trình độ học vấn / chuyên môn

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kế toán - Đại học

2008 → 2012

Kỹ năng Mô tả những kỹ năng và kinh nghiệm của bạn experience

Kỹ năng

Kiểm tra, đối chiếu và làm BCTC
Kinh nghiệm làm việc Mô tả kinh nghiệm làm việc experience

Kinh nghiệm làm việc

Kế toán trưởng - Công ty TNHH Thiên Thanh

1/2019 → Hiện tại

Bà Rịa–Vũng Tàu

- Quản lý tổ chức bộ máy và hoạt động của phòng kế toán; - Triển khai, theo dõi và kiểm tra các hoạt động quỹ, công nợ, cân đối nguồn tiền phải thu, phải trả; - Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, ký duyệt các hồ sơ thanh toán, phải thu đúng hạn các công nợ phải thu, phải trả; - Kiểm tra, kiểm soát việc thu chi, nhập xuất hàng hóa, vật tư theo quy định và kế hoạch; - Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho qua kế toán kho; - Tính toán, trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế, bảo hiểm,.. - Chỉ đạo, tổ chức việc kiểm kê kho và kiểm tra số liệu kiểm kê định kỳ; - Xử lý các báo cáo về các vấn đề nghiệp vụ và quản lý doanh thu, chi phí, hàng hóa, TSCĐ,….; - Tổ chức, kiểm soát công việc thu thập, ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh chính xác, hợp lý và kịp thời; - Lập bảng phân bổ & hạch toán cho các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, CCDC; - Tính & trích khấu hao TSCĐ, hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ; - Tính toán giá thành sản phẩm; - Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN theo quý/ năm; - Lập tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý/ năm; - Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý; - Thực hiện quyết toán thuế; - Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển; - Kiểm tra đối chiếu số liệu và sự cân đối giữa các đơn vị nội bộ, giữa chi tiết và tổng hợp; - Hạch toán và làm lại sổ sách kế toán năm 2018; - Lập và nộp các báo cáo tài chính năm 2019; - Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Giám đốc, Tập đoàn; - Tiếp nhận và kiểm tra các hợp đồng kinh tế và các văn bản, chứng từ liên quan khác; - Cập nhật các quy định về thuế, kế toán và triển khai phổ biến cho nhân viên; tư vấn kịp thời cho Ban Giám đốc về chính sách thuế; - Tổ chức kiểm soát việc in ấn, lưu trữ sổ sách và chứng từ kế toán theo quy định; đảm bảo chứng từ được lưu trữ khoa học, an toàn, hợp lý và dễ truy xuất và giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán bí mật của công ty; - Chịu trách nhiệm làm việc, giải trình với các cơ quan Thuế, Sở ngành, Ngân hàng, Khách hàng, Nhà cung cấp…; - Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến tài chính kế toán; - Lập kế hoạch ngân sách, kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh tháng/ quý / năm; - Kiểm tra, soạn thảo các hợp đồng của công ty; - Báo cáo với Ban Giám đốc về tình hình thực hiện tài chính của công ty; - Thường xuyên kiểm tra, theo dõi và giám sát công việc của phòng, kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của phòng và mỗi thành viên đạt hiệu qủa cao nhất, nhận xét; - Đánh giá kết qủa thực hiện công việc và năng lực làm việc của từng nhân viên; - Triển khai công tác lưu trữ, bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán an toàn, bảo mật, có hệ thống và chuyên nghiệp; - Thực hiện những công việc khác do Ban Giám đốc yêu cầu.
Mong muốn về công việc Hãy nói cho nhà tuyển dụng biết những mong muốn của bạn về môi trường làm việc, vị trí công việc, địa điểm, thời gian và thu nhập... content2 - Mong muốn làm việc ở môi trường năng động, chuyên nghiệp, phát triển và chế độ đãi ngộ tốt; - Bản thân luôn trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, cập nhật chính sách pháp luật, tìm hiểu và sáng tạo trong công việc; - Bản thân luôn nỗ lực tối đa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự nghiệp cá nhân, đóng góp cho sự phát triển của công ty; - Tôi có thể đi làm việc và đi công tác ở các tỉnh xa.

Mong muốn về công việc

- Mong muốn làm việc ở môi trường năng động, chuyên nghiệp, phát triển và chế độ đãi ngộ tốt; - Bản thân luôn trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, cập nhật chính sách pháp luật, tìm hiểu và sáng tạo trong công việc; - Bản thân luôn nỗ lực tối đa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự nghiệp cá nhân, đóng góp cho sự phát triển của công ty; - Tôi có thể đi làm việc và đi công tác ở các tỉnh xa.
Thông tin tham khảo Cung cấp thông tin tham khảo về công ty mà bạn đã làm việc reference

Thông tin tham khảo

Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc

Công ty Công ty TNHH Thiên Thanh

longhaibeachresort@outlook.com - (090) 6318122

ĐÁNH GIÁ PROFILE

Nội dung nhập vào không được vượt quá 5000 kí tự.

NỘI DUNG
ĐÁNH GIÁ