cover CV: Trần Thị Thu Hương

Trần Thị Thu Hương

Hồ sơ 5 sao vàng

Nhân viên kế toán/ Hành chính

Giới tính : Nữ
Địa chỉ: Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng
Ngày sinh : 1992

Thông tin liên hệ

Hồ sơ ứng viên bao gồm 1 cv đính kèm

Thống kê kết quả liên hệ của các nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 0 Chưa có
Liên hệ không thành công 0 Chưa có

Kinh nghiệm làm việc

Từ 3 đến 5 năm

Số tuổi hiện tại

28

Trình độ học vấn

Xem chi tiết

Vị trí mong muốn

Công nhân/ Nhân viên

Mức lương mong muốn

Thỏa thuận

Nơi muốn làm việc

Hải Phòng

Ngoại ngữ

Tiếng Anh (Trung bình)

Quy mô công ty lớn nhất từng làm

25 - 99

Lượt xem hồ sơ

24

Lĩnh vực

Khác

Trình độ học vấn / chuyên môn Mô tả về quá trình học vấn/chuyên môn của bạn education

Trình độ học vấn / chuyên môn

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Kế toán - Đại học

2010 → 2014

Kinh nghiệm làm việc Mô tả kinh nghiệm làm việc experience

Kinh nghiệm làm việc

Nhân viên - Công ty TNHH Vega Rex HN

8/2017 → Hiện tại

Hà Nội, Việt Nam

- Tổng hợp công nợ gửi khách hàng trong nước, đại lý nước ngoài. Chốt công nợ hàng tháng bằng Email. - Xuất hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ. Hạch toán giá vốn,doanh thu. - Theo dõi, kiểm tra đối chiếu sổ ngân hàng, chuẩn bị chứng từ, giao dịch với ngân hàng. - Tính, lập và truyền Tờ khai thuế TNCN, TGTGT - Theo dõi, phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn, chi phí khấu hao TSCĐ. - Theo dõi công nợ phải thu khách hàng, công nợ phải thu – phải trả với đại lý nước ngoài. Đôn đốc thu nợ và cập nhật kế hoạch thanh toán của khách hàng cũng như đại lý. - Cuối năm đối chiếu công nợ phải thu, phải trả. Hạch toán các nghiệp vụ kết chuyển, đánh giá chênh lệch tỷ giá, xử lý các khoản nợ khó đòi… giải trình khi cấp trên hoặc kiểm toán yêu cầu.

Nhân viên - Công ty Xuất khẩu lao động LONG Á CHÂU

4/2016 → 5/2017 (1 năm )

Hà Nội, Việt Nam

- Ghi chép sổ sách, phiếu thu phiếu chi. Lên báo cáo tổng hợp thu –chi - Lập các báo cáo cung cấp số liệu định kỳ và theo yêu cầu của các bên liên quan và các công việc khác làm theo yêu cầu quản lý - Cập nhật các chính sách, quy định nhà nước về kế toán và thuế để sử dụng hiệu quả vào tình hình công ty. Đề xuất cải tiến các thủ tục, quy định, quy trình, biểu mẫu cần thiết về kế toán. - Kiểm tra và đóng kỳ các phân hệ kế toán: công nợ, phải thu, thanh toán - Lập các báo cáo quyết toán và thực hiện quyết toán các sắc thuế.

Nhân viên - Công ty CP thủy bộ An Phú Thịnh.

6/2014 → 3/2016 (1 năm 8 tháng)

Hà Nội, Việt Nam

- Kế toán thanh toán: Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tiền mặt, tiền gửi phát sinh trong Công ty như Thu, chi, theo dõi và quyết toán chi phí liên quan đến tiền mặt, bảng kế hoạch tài chính . - Kế toán Vật tư: Theo dõi nhập – xuất – tồn. Kiểm soát chi phí vật tư thuộc sao cho không vượt quá định mức. - Tập hợp chứng từ, theo dõi toàn bộ sổ sách kế toán của đội xây dựng được phân công và báo cáo về công ty. - Tham gia nghiệm thu công trình, tập hợp chi phí, - Theo dõi chấm công lập bảng lương đội hàng tháng. - Làm các thủ tục HĐLĐ, HĐNC, quyết định điều động, quyết định thôi việc,khen thưởng, kỷ luật, đề bạt, quyết định trợ cấp khác. - Theo dõi công nợ tạm ứng của các nhân viên trong đội, công nợ các nhà cung cấp vật tư, công nợ nhân công thuê ngoài, nhân công, máy móc, vật tư - Quản lý hồ sơ nhân sự: lưu giữ, cập nhật danh sách và tình hình biến động nhân sự tại công trường. Ngoài ra còn làm một số công việc khác theo chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc.

ĐÁNH GIÁ PROFILE

Nội dung nhập vào không được vượt quá 5000 kí tự.

NỘI DUNG
ĐÁNH GIÁ