: Nhân viên : Giám sát/ Trưởng BP, NVKD : Tổng QL, Giám đốc, TGĐ : Hồ sơ 5 sao tương ứng

: Ứng viên chưa sẵn sàng : Ứng viên sẵn sàng : Ứng viên đang tìm việc gấp

HỒ SƠ MỚI NHẤT

Tiêu đề hồ sơ Tỉnh thành Mức lương Cập nhật
Toàn quốc Thỏa thuận 18/01/2017
Toàn quốc Thỏa thuận 18/01/2017
Toàn quốc Thỏa thuận 18/01/2017
Toàn quốc Thỏa thuận 18/01/2017
Toàn quốc Thỏa thuận 18/01/2017
Toàn quốc Thỏa thuận 18/01/2017
Bắc Ninh Thỏa thuận 18/01/2017
Toàn quốc Thỏa thuận 18/01/2017
Toàn quốc Thỏa thuận 18/01/2017
Toàn quốc Thỏa thuận 18/01/2017
Toàn quốc Thỏa thuận 18/01/2017
Toàn quốc Thỏa thuận 18/01/2017
Toàn quốc Thỏa thuận 18/01/2017
Toàn quốc Thỏa thuận 18/01/2017
Toàn quốc Thỏa thuận 18/01/2017
Toàn quốc Thỏa thuận 18/01/2017
Toàn quốc Thỏa thuận 18/01/2017
Toàn quốc Thỏa thuận 18/01/2017
Toàn quốc Thỏa thuận 18/01/2017
Toàn quốc Thỏa thuận 18/01/2017
Toàn quốc Thỏa thuận 18/01/2017
Toàn quốc Thỏa thuận 18/01/2017
Toàn quốc Thỏa thuận 18/01/2017
Toàn quốc Thỏa thuận 18/01/2017
Toàn quốc Thỏa thuận 18/01/2017
Toàn quốc Thỏa thuận 18/01/2017
Toàn quốc Thỏa thuận 18/01/2017
HCMC, Cần Thơ, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long Thỏa thuận 18/01/2017
Toàn quốc Thỏa thuận 18/01/2017
Toàn quốc Thỏa thuận 18/01/2017