Tag: Khu công Nghiệp Quế Võ

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Tuyển 200 công nhân sản xuất 5 - 8 triệu 28/02/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH VDS Việt Nam (KCN Quế Võ)
Tuyển nhân viên xuất- nhập khẩu 8 - 12 triệu 10/02/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH VDS Việt Nam (KCN Quế Võ)
Tuyển Nhân viên hành chính nhân sự 5 - 8 triệu 31/01/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH VDS Việt Nam (KCN Quế Võ)
Tuyển Thợ Điện Thỏa thuận 31/03/2017 Bắc Ninh Công Ty TNHH Điện Tử công Nghệ Sanxin
Tuyển Lao Động Phổ Thông 5 - 8 triệu 31/03/2017 Bắc Ninh Công Ty TNHH Điện Tử công Nghệ Sanxin
Nhân Viên Qe Biết Tiếng Anh Thỏa thuận 31/01/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Mitac Việt Nam
Nhân Viên IT Thỏa thuận 31/01/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Mitac Việt Nam
Thợ Điện Thỏa thuận 31/01/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Mitac Việt Nam
Nhân Viên Quản Lý Chât Lượng(tiếng Anh) Thỏa thuận 31/01/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Mitac Việt Nam
Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Thỏa thuận 31/01/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Mitac Việt Nam
Nhân Viên Kế Toán Thỏa thuận 31/01/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Mitac Việt Nam
Nhân Viên Kinh Doanh (tiếng Hàn) Thỏa thuận 31/01/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Mitac Việt Nam
Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Mẫu Thỏa thuận 31/01/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Mitac Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Quản Lý Kho (tiếng Trung) Thỏa thuận 31/01/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Mitac Việt Nam
Nhân Viên Điều Chỉnh Máy ép Nhựa 5 - 8 triệu 31/01/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Mitac Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh (tiếng Nhật) Thỏa thuận 31/01/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Mitac Việt Nam
Nhân Viên Phòng IT Thỏa thuận 25/02/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Công ty Jang Won Tech
Tuyển Nhân Viên Phòng CS Thỏa thuận 03/02/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Công ty Jang Won Tech
Tuyển Nhân Viên Phòng Kinh Doanh Thỏa thuận 31/01/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Công ty Jang Won Tech
Tuyển Nhân Viên R&D Thỏa thuận 03/02/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Công ty Jang Won Tech
Tuyển Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Thỏa thuận 25/02/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Công ty Jang Won Tech
Nhân Viên Kỹ Thuật Khuôn Thỏa thuận 25/02/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Công ty Jang Won Tech
Tuyển 50 công nhân nữ 5 - 8 triệu 28/02/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Yestech Vina
Tuyển 50 lao động phổ thông Thỏa thuận 31/01/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH in bao bì YUTO Việt Nam
Tuyển 100 công nhân sản xuất Thỏa thuận 31/01/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Laird Việt Nam
Tuyển Warehouse Supervisor Thỏa thuận 21/02/2017 Bắc Ninh Công Ty TNHH Schramm SSCP Hà Nội
Tuyển QC Technician Thỏa thuận 20/02/2017 Bắc Ninh Công Ty TNHH Schramm SSCP Hà Nội
Tuyển tổ trưởng QC biết tiếng trung Thỏa thuận 15/01/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH Gigalane
Tuyển Nhân viên hành chính nhân sự Thỏa thuận 31/01/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH PrimeTech Vina
Tuyển Nhân viên tiếng Trung phòng kinh doanh Thỏa thuận 15/01/2017 Bắc Ninh Công ty TNHH in bao bì YUTO Việt Nam
Nổi bật:

Nhân viên kinh doanh

,

Công nhân sản xuất

,

Kế toán tổng hợp

,

Tuyển công nhân cơ khí

,

Tuyển công nhân lao động

,