Tag: Khu Công Nghiệp Mỹ Phước

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Tuyển Kỹ Sư Cơ Khí Thỏa thuận 31/01/2017 Bình Dương Công ty Cổ Phần Bao Bì Biên Hòa (Sovi)
Tuyển Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng Thỏa thuận 31/01/2017 Bình Dương Công ty Cổ Phần Bao Bì Biên Hòa (Sovi)
Tuyển Công Nhân Kỹ Thuật - Tốt Nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí - Điện Thỏa thuận 31/01/2017 Bình Dương, Đồng Nai Công ty Cổ Phần Bao Bì Biên Hòa (Sovi)
Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng_Đào Tạo Thỏa thuận 31/01/2017 Bình Dương Công ty Cổ Phần Bao Bì Biên Hòa (Sovi)
Tổ Trưởng, Kỹ Thuật Chuyền May Thỏa thuận 31/01/2017 Bình Dương CÔNG TY TNHH NEW WIDE
Nhân Viên May Mẫu Thỏa thuận 31/01/2017 Bình Dương CÔNG TY TNHH NEW WIDE
Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Anh / Hoa Thỏa thuận 31/01/2017 Bình Dương CÔNG TY TNHH NEW WIDE
Lao Động Phổ Thông Thỏa thuận 31/01/2017 Bình Dương CÔNG TY TNHH NEW WIDE
Tuyển Purchasing Supervisor Thỏa thuận 31/01/2017 Bình Dương Công ty TNHH Kỹ nghệ Gỗ Hoa Nét
Tuyển Talent Acquisition Specialist Thỏa thuận 31/01/2017 Bình Dương Công ty TNHH Kỹ nghệ Gỗ Hoa Nét
Tuyển MAINTENANCE MANAGER Thỏa thuận 31/01/2017 Bình Dương Công ty TNHH Kỹ nghệ Gỗ Hoa Nét
Tuyển Software Engineer Thỏa thuận 31/01/2017 Bình Dương Công ty TNHH Kỹ nghệ Gỗ Hoa Nét
Tuyển Production Planner Thỏa thuận 31/01/2017 Bình Dương Công ty TNHH Kỹ nghệ Gỗ Hoa Nét
Tuyển MAINTENANCE ADMINISTRATIVE ASSISTANT Thỏa thuận 31/01/2017 Bình Dương Công ty TNHH Kỹ nghệ Gỗ Hoa Nét
Tuyển IT TECHNICIAN Thỏa thuận 31/01/2017 Bình Dương Công ty TNHH Kỹ nghệ Gỗ Hoa Nét
Tuyển CUSTOMER SERVICE SPECIALIST Thỏa thuận 31/01/2017 Bình Dương Công ty TNHH Kỹ nghệ Gỗ Hoa Nét
Tuyển Công Nhân Lao Động Phổ Thông Thỏa thuận 31/12/2016 Bình Dương Công ty TNHH Kỹ nghệ Gỗ Hoa Nét
Tuyển 500 công nhân may, QC 5 - 8 triệu 31/05/2017 Bình Dương Công ty TNHH H&L APPAREL (VIỆT NAM)
Tuyển Kỹ Sư Điện Thỏa thuận 31/12/2016 Bình Dương, Đồng Nai Công ty Cổ Phần Bao Bì Biên Hòa (Sovi)
Tuyển Công Nhân Vận Hành Lò Hơi Thỏa thuận 31/12/2016 Bình Dương Công ty Cổ Phần Bao Bì Biên Hòa (Sovi)
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật (Ngành Giấy) Thỏa thuận 31/12/2016 Bình Dương Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương
Tuyển CA Trưởng Xeo Giấy - Tạo Bột Thỏa thuận 31/12/2016 Bình Dương Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương
Tuyển Phiên Dịch Tiếng Hoa Thỏa thuận 31/12/2016 Cần Thơ, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương
Tuyển nhân viên Bảo Trì Cơ Khí (Thợ Nguội) Thỏa thuận 31/12/2016 HCMC, Bình Dương Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương
Tuyển nhân viên Vận Hành Tuabin, Lò Hơi (Nm Nhiệt Điện) Thỏa thuận 31/12/2016 Bình Dương Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương
Tuyển thợ tiện Thỏa thuận 31/12/2016 HCMC, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương
Tuyển Nhân Viên Vận Hành Sản Xuất (Xeo Giấy) Thỏa thuận 31/12/2016 HCMC, Bình Dương, Đồng Nai Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương
Tuyển Thực Tập Sinh Kế Toán Thỏa thuận 31/12/2016 Bình Dương Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương
Tuyển Thực Tập Sinh Thu Mua Thỏa thuận 31/12/2016 Bình Dương Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương
Tuyển Thưc Tập Sinh Ngành Giấy Thỏa thuận 31/12/2016 Bình Dương Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương
Nổi bật:

Nhân viên kinh doanh

,

Công nhân sản xuất

,

Kế toán tổng hợp

,

Tuyển công nhân cơ khí

,

Tuyển công nhân lao động

,